h

Daling in misdrijven

3 februari 2018

Daling in misdrijven

Foto: SP Veenendaal

Uit het ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2017 het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal met -2% is gedaald ten opzichte van 2016. Dit is een minder sterker daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal autokraken (-28%), fietsdiefstallen (-20%), geweldsmisdrijven (-9%) en winkeldiefstal (-4%). Woninginbraken (+6%) blijft een lastige stijger, evenals vernielingen (+24%).

Autokraken en fietsendiefstallen

Het aantal autokraken is in 2017 met 28% gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal fietsendiefstallen is met 20% gedaald. Op verschillende vlakken hebben gemeente en politie maatregelen genomen en zijn er preventieactiviteiten geweest.

Vernielingen en overlast

Het aantal meldingen over jeugdoverlast is gedaald. Wel zien we een stijging van het aantal vernielingen. Politie en boa’s stimuleren dat bewoners dit melden en ontvangen graag informatie waar en wanneer bewoners te maken hebben met overlast. Dit helpt de politie en boa’s om gerichter toezicht te houden.

Whatsapp en Burgernet

In Veenendaal zijn er nu al 140 WhatsApp groepen actief. Deze groepen zijn in het leven geroepen om alert te zijn op verdachte situaties in de buurt en deze te melden bij de politie via 1-1-2.

Ook de Burgernet-app is een hulpmiddel in de opsporing. Met de Burgernet-app werken inwoners, politie en gemeente samen aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat iemand wordt opgespoord.

Signalen van criminaliteit

Ziet u signalen van criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie. In situaties waarin onmiddellijke inzet van de politie erger kan voorkomen, belt u 1-1-2. Wilt u de politie niet bellen en anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldt het op www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt signalen over uw wijk ook rechtstreeks bij de gemeente melden via veiligheid@veenendaal.nl.

De SP en Veiligheid

De SP vindt dat iedereen recht heeft op een veilige leefomgeving. Daarom wil de SP dat criminaliteit voorkomen en bestreden wordt. In het verkiezingsprogramma "met elkaar voor Veenendaal" staat, in het hoofdstuk 'openbare ruimte', beschreven welke ideeën de SP hiervoor heeft voor de komende jaren.

Reactie toevoegen

U bent hier