h

AFSCHEID en HERTELLING

29 maart 2018

AFSCHEID en HERTELLING

Foto: Jan Breur

Nog één keer spektakel in oude samenstelling

Afgelopen dinsdag had het klaar moeten zijn. De gemeenteraad kwam nog één keer samen in oude samenstelling. Om de geloofsbrieven van de nieuwe raad te controleren en om afscheid te nemen.
Maar... het liep even anders. Op de valreep was er nog een initiatiefvoorstel: de SGP vroeg hertelling aan...

Met slechts één stem verschil greep de SGP naast een extra zetel. Zou de SGP de zetel wel krijgen, dan ging dit ten koste van de PvdA - die daarmee geheel uit de gemeenteraad zou verdwijnen.
Die ene stem zou dus zoveel verschil maken, dat de SGP echt echt echt zeker wilde weten dat er goed geteld was.

Second opinion

Met uitzondering van DENK steunden alle partijen dit verzoek. Zelfs de PvdA, die daarmee zorgvuldigheid boven lijfsbehoud stelde.

SP'er Jan Breur vergeleek het met een 'second opinion', als je onzeker bent over de diagnose van een arts.
"Je weet niet of de tweede arts iets anders vindt dan de eerste. Of, als er een wel een andere diagnose gesteld wordt, welke dan de juiste is. Maar dat is geen reden om het niet te doen, want als je het niet doet blijf je sowieso onzeker. Loop dus alles nog even na, voor de zekerheid."

Hij voegde eraan toe:
"Ik heb het volste vertrouwen dat de telling juist is geweest. Maar met zo'n klein verschil in stemmen is een extra controle gewenst. Zoals een 'oud-Hollandsch gezegde' luidt: Better safe than sorry."

Lonesome cowboy

Omdat er een hertelling moest plaatsvinden, konden de geloofsbrieven van de nieuw gekozen gemeenteraad nog niet gecontrolleerd worden. Immers: wie zouden de leden van de nieuwe gemeenteraad worden?
Wel werd er afscheid genomen van de 'oude' gemeenteraad - al zou die daags erna weer moeten aantreden.

Voor de vertrekkende gemeenteraadsleden had Burgemeester Zoon een aantal aardige woorden. Ook had hij voor alle elf raadsfracties een aardig woordje.

De SP roemde hij vanwege de internationale flair die raadslid Jan Breur aan de debatten toevoegde - mogelijk vanwege diens voorliefde voor 'internationale lectuur'. Omdat Breur een groot deel van zijn tijd in de raad als éénpersoonsfractie opereerde, en altijd de strijd voert voor eenieder die een beroep om hem doet, gaf de Burgemeester hem een bijnaam:
LONESOME COWBOY.
Wat Breur betreft een enorm awesome compliment.

De hertelling

Foto: SP Veenendaal

Met het besluit van de gemeenteraad was de hertelling een feit. Deze vond op woensdag plaats, gedurende de hele dag. Om 7.00u is er begonnen, en in de vroege avond was er een uitslag.
Diezelfde avond kwam de gemeenteraad nog voor één aller-allerlaatste keer samen om deze uitslag te aanvaarden, en alsnog de geloofsbrieven van de nieuwgekozenen te controlleren.

De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal heeft een miniem verschil opgeleverd ten opzichte van de eerdere telling op de verkiezingsdag. Deze verschuiving heeft géén gevolgen voor de eerder vastgestelde raadszetels per politieke partij, danwel zeteltoewijzing aan personen.
De conclusie na de hertelling is dat het aantal stemmen van de SGP en de PvdA exact hetzelfde is als bij de eerdere telling op de verkiezingsdag. De zetel wordt dan ook onveranderd toegewezen aan de PvdA. Ook de zeteltoewijzing op persoonsniveau blijft onveranderd.

Elke stem telt

Over de uitkomst van de hertelling hoefde echter niet uitgebreid te wordn gedebatteerd. Eenieder aanvaardde deze, waarmee de gemeenteraad unaniem de verkiezingsuitslag kon vaststellen.
Wel nam SGP-fractievoorzitter Dick Both nog even kort het woord om de PvdA te complimenteren voor de moed om de hertelling te steunen. Hij zei erbij dat de uitkomst wel 'even slikken' is, maar er vrede mee te hebben omdat dit nu eenmaal de wil van de kiezer blijkt te zijn - en alle twijfel is weggenomen.

Ook 'Lonesome Cowboy', SP'er Jan Breur, voegde zich bij het spreekgestoelte.
Hij was blij met de duidelijkheid die er geschapen was.
"We hebben kunnen constateren dat echt elke stem telt," zei hij. "Ik hoop dat dit een aansporing voor de inwoners van Veenendaal is om echt gebruik te maken van hun recht om hun vertegenwoordigers te kiezen."
Ook de wijze waarop de gemeenteraad met de hertelling was omgegaan stemde hem hoopvol.
"We hebben laten zien dat wij, als gemeenteraad, de stem van de kiezer bijzonder serieus nemen. Laten we dit de komende vier jaar vasthouden."

Nieuwe raad

Vanmiddag wordt de 'nieuwe' gemeenteraad geïnstalleerd. Dit vindt plaats in de raadszaal, om 16:00u. Iedereen is welkom om te komen kijken.

Onder de raadsleden die vandaag geïnstalleerd worden is ook 'Lonesome Cowboy' Jan Breur, die voor de vierde keer de SP zal vertegenwoordigen als raadslid.
Hij mag dan wel de enige SP'er in Veenendaal met een raadszetel zijn; hij staat er niet alleen voor. Een SP'er is immers nooit alleen.
Samen met de rest van TEAM SP zal hij blijven knokken voor een eerlijk, zorgzaam, bruisend en sociaal Veenendaal.

Foto: Enna van Duinen

Reactie toevoegen

U bent hier