h

Wat is er aan de hand met DEVO?

6 maart 2018

Wat is er aan de hand met DEVO?

Foto: DEVO / www.devo-veenendaal.nl

Raadscommissie opgetrommeld uit reces

Op 22 februari vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen plaats. Vanaf dat moment leefden de politici naar 21 maart toe; met verkiezingsdebatten in plaats van de gewone vergaderingen.
Echter...
Vanavond komt de raadscommissie alsnog samen om te vergaderen. Het College van Burgemeester en Wethouders wil de partijen consulteren over DEVO; de duurzame energievoorziening in Veenendaal Oost. Wat is hier aan de hand?

De directies van OVO (Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost) en DEVO (Duurzame Energie Veenendaal Oost) hebben het voornemen de woningen op de eilanden ABCN+L en de Veenderij op het warmtenet van DEVO aan te sluiten. Het initiatief heeft betrekking op in totaal 358 woningen, die volgens planning in de jaren 2019 en 2020 worden gebouwd. De directeur is van mening dat de huidige financieringsruimte toereikend is om de aansluiting op de woningen op het warmtenet te realiseren en dat geen aanpassing van de huidige borgstelling noodzakelijk is.
Alvorens het College een besluit over dit initiatief neemt, wordt de raadscommissie geconsulteerd.

Waarom dit twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen nog even snel moet is echter onduidelijk. Vanwaar die haast?
Dit zal één van de vragen zijn die het College vanavond heeft te beantwoorden. De SP is in ieder geval zeer nieuwsgierig.
We houden u op de hoogte...

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier