h

Gilbert op het Gemeentehuis

13 augustus 2018

Gilbert op het Gemeentehuis

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Interview met Baukje Hiemstra

In de hal van het gemeentehuis is een tentoonstelling te zien over Gilbert van Schoonebeke. De tentoonstelling is een gezamenlijk project van de cliënten van Boogh Veenendaal. De voorzitter van de SP Veenendaal, Baukje Hiemstra, is initiator van deze expositie.

Hieronder een interview met haar.

Baukje, jij werkt bij de stichting Boogh. Kan je daar wat meer over vertellen.
Boogh Veenendaal is een van de locaties van de regionale stichting Boogh. Zij verzorgt begeleiding, behandeling en re-integratie voor mensen die in de loop van hun leven hersenletsel hebben gekregen. Dat kan door bijvoorbeeld een ongeluk of een herseninfarct of een aan hersenen verwante ziekte.
Ik heb een aantal creatieve opleidingen gehad en ik begeleid de mensen vooral in de activiteiten Tekenen en Schilderen, Keramiek, beeldhouwen enzovoorts.

En je verzorgt exposities.
Ja we zijn ieder jaar als exposant tweemaanden te gast op het gemeentehuis. Dit is al een jaar of tien zo. De cliënten vinden het schitterend dat hun werk geëxposeerd wordt. Het geeft hen het gevoel dat zij toch nog iets kunnen, dat ze erbij horen en dat ze meedoen in de maatschappij.
De laatste jaren proberen we met de expositie aan te sluiten bij de actualiteit. Zo hebben we vorig jaar ons bezig gehouden met goudvissen.
Dit jaar lopen we zelfs op de actualiteit vooruit. We hebben ons in het werk toegelegd op Gilbert van Schoonbeke. Volgend jaar viert Veenendaal zijn 500e geboortejaar. En Veenendaal wil daar een toeristische attractie van maken.

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Kan je me wat meer vertellen over die Gilbert?
Gilbert van Schoonbeke is een Antwerps zakenman en regent, die investeerde in turf. Het bruine goud, zullen we maar zeggen. Hij heeft samen met nog enkel rijke Antwerpenaren de rechten gekocht om boven de rivieren turf te mogen winnen. Zo heeft hij ook een paar stukjes veengrond in Veenendaal in handen gehad. Een daarvan is tussen de Kooiweg en Veenendaal. Er zijn daar nog sporen van te zien. Om die turf af te voeren. legde hij de Gilbert van Schoonbekegrift aan , die via Woudenberg en Amersfoort naar de Zuiderzee liep.

Gilbert zal er vast wel beter van zijn geworden, maar  wat heeft het de Veenendalers gebracht?
Ongetwijfeld zullen de Veense turfstekers er wel loon voor hun werk gekregen hebben, maar of Gilbert nou welvaart gebracht heeft, dat betwijfel ik. Het project heeft 36 jaar geduurd en staat te boek  als een mislukte afgraving. En dat Gilbert zo betrokken was bij zijn turfstekers, daar heb ik niets over gelezen.
Wel heb ik gelezen dat  met de aanleg van de Gilbert vanSchoonbekegrift de afwatering van de Woudenbergers en Amersfoorters verslechterde.
Hij heeft daar niets aan gedaan. En toen zijn compagnie stopte, hebben uiteindelijk de Woudenbergers en de Amersfoorters zelf het kanaal weer afgesloten en de oude afwatering hersteld.
Dat zegt natuurlijk wel wat.

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Wat kunnen we zoal zien op de tentoonstelling?
De tentoonstelling bevat een aantal groepsschilderijen over aan enerzijds het rijke Antwerpse leven en anderzijds het gezwoeg en getob van de turfstekers.
Zo kan je een schilderij zien van de Grote Markt in Antwerpen, met de reusachtig grote patricierswoningen en zo is er ook een schilderijtje met de Markt van Veenendaal. Er zijn schilderijen van de haven van Antwerpen en van turfstekers van hun werk en van en hun behuizing. En natuurlijk wordt er ook vooruitgelopen op het feest. Er is een schilderij van een dansfeest en van een kroegtafreeltje met Gilbertbier.
Er zijn trouwens niet alleen schilderijen te zien maar ook keramiek en productmatig werk. Ik zou zeggen, ga eens kijken.

En tot wanneer kunnen we de tentoonstelling zien?
De expositie is tot 24 augustus te bezichtigen tijdens de kantooruren van het gemeentehuis.

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Reactie toevoegen

U bent hier