h

Snel duidelijkheid over toekomst IW4

9 oktober 2018

Snel duidelijkheid over toekomst IW4

Foto: SP Veenendaal

Sinds de kabinetten Rutte flink bezuinigen op de sociale werkplaatsen, vragen veel mensen zich af: hoe moet het verder met IW4?
Op die vraag komt binnenkort antwoord. De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude nemen binnenkort een besluit over de toekomst van IW4. In Veenendaal wordt dit besluit genomen op 18 oktober; ter voorbereiding hierop werd er gisteravond
(maandag 8 oktober) over gesproken in de raadscommissie.

In het voorstel dat aan de gemeenteraden wordt voorgelegd zal IW4 blijven bestaan, en zullen de gemeenten het geld bijleggen wat het Rijk te weinig geeft. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een 'gezamenlijke werkgeversbenadering' en 'inclusieve arbeidsmarkt'.

De SP staat positief tegenover het voorstel. Het voorstel heeft in principe steun van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad Werk&Inkomen; wat voor de SP erg belangrijk is.
De SP maakte zich wel ergens zorgen over: namelijk dat het voorstel vooral rust op financiële, en niet zozeer op maatschappelijke argumenten. Daarom vroeg SP-fractievoorzitter Jan Breur aan wethouder Lochtenberg of hij iets dieper in wilde gaan op de mensvisie achter het plan.
"Het gaat erom dat iedereen de kans moet krijgen om nuttig werk te doen," antwoordde Lochtenberg. "Voor wie dat niet kan op de reguliere arbeidsmarkt, moet de sociale werkplaats een plek garanderen."

Lochtenberg gaf in de raadscommissie ook aan dat hij achter het standpunt van de SP en VNO-NCW staat, dat de sociale werkvoorziening nieuw leven ingeblazen moet worden.

Wat SP-fractievoorzitter Jan Breur betreft moet er vaart gemaakt worden met het voorstel: "Laten we de werknemers van IW4 niet langer dan nodig in onzekerheid verkeren..."

WORDT VERVOLGD

Reacties

Ik hoop dat dat doorgang kan vinden Jan, ik gun het de mensen zo, dat ze mee kunnen doen aan de maatschappij!

Reactie toevoegen

U bent hier