h

Zomaar een OZB-verhoging

19 november 2018

Zomaar een OZB-verhoging

Foto: SP Veenendaal

Laatste Veense Taboe beslecht

Veenendaal gaat van oudsher prat op lage gemeentelijke lasten. Een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) is jarenlang onbespreekbaar geweest. Toch zijn er, bij de behandeling van de begroting vorige week, maarliefst twee voorstellen ingediend om de OZB te verhogen. En één ervan werd nog gesteund door een meerderheid ook!

Doordat het kabinet Rutte steeds minder geld aan gemeenten geeft voor de uitvoering van hun zorgtaken, is er een structureel tekort van ettelijke miljoenen op de begroting ontstaan. De gemeente stond hierdoor voor de keuze: of keihard bezuinigen, of zorgen dat er meer geld binnenkomt.
En, aangezien er in de zorg echt niets meer afkan, is gekozen voor dat laatste.

(niet) zomaar

SP, GroenLinks en PvdA sloegen de handen ineen en dienden gezamenlijk een voorstel in. De OZB zou met 10% worden verhoogd, en met het geld dat dit oplevert zouden de bezuinigingen in de zorg worden afgewend. Want: lasten verhogen doe je niet voor je lol.

ChristenUnie, SGP, ProVeenendaal en D66 dachten daar anders over. Ook zij stelden voor om de OZB met 10% te verhogen, maar koppelden geen bestemming aan de nieuw verkregen inkomsten. Zij verhogen de lasten dus kennelijk wel zomaar.

Blanco cheque

Je zou denken: als er dan één OZB-verhoging wordt aangenomen in een Veenendaal waarin dat zo taboe is, dan is dat het voorstel met een concreet doel. Maar nee; juist dat voorstel sneuvelde.
Het 'blanco cheque'-voorstel van ChristenUnie en consorten haalde wel een meerderheid. Nadat het 'geld voor zorg'-voorstel was weggestemd, zagen de drie linkse partijen zich genoodzaakt om ook hun steun hieraan te verlenen. Het geld moet immers ergens vandaan komen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur betreurt dat het OZB-geld niet rechtstreeks naar de zorg gaat.
"Al jaren waarschuwt de SP dat een OZB-verhoging ooit noodzakelijk zou zijn om de zorg betaalbaar te houden," zegt hij. "Dat moment is nu bereikt, en nu wordt het geld niet direct voor de zorg gebruikt. Het is nu onze taak om ervoor te zorgen dat het geld toch op de juiste plek terechtkomt. We blijven strijden voor goede zorg."

Reactie toevoegen

U bent hier