h

Veel zorgen om de WMO

13 oktober 2018

Veel zorgen om de WMO

Foto: Jan Breur

Veenendaal Spreekt

Veenendaal heeft een probleem met de begroting. Er is een structureel tekort, dat in de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders gedicht moet worden uit de WMO. Mensen die op zorg zijn aangewezen, maken zich grote zorgen - met name over de voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp van 50%. Vier van hen spraken afgelopen donderdag (11 oktober) de gemeenteraad toe om hen te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen van deze plannen...

Ria van Londen, die dit jaar de 'Oog voor Veenendaal'-prijs heeft gewonnen, was als eerste aan de beurt.
"Waarom halen jullie het altijd bij de zwakkeren vandaan, waar de klappen vallen?" Vroeg zij de gemeenteraad. "Wij hebben hier toch ook niet om gevraagd. Kom eens achter je bureau vandaan en kom eens achter de voordeur kijken wat er allemaal speelt."
Ze vertelde dat de potjes om mensen met een klein inkomen tegemoet te komen niet bereikbaar zijn als je inkomen maar €50,- te hoog is. En dat zij van het WMO-loket niet had moeten trouwen om hulp te kunnen krijgen.
"Jullie weten nog niet de helft van hoe mensen, inclusief ikzelf, zich elke maand in allerlei bochten moeten wringen om alles weer betaald te krijgen."

Foto: Jan Breur

Daarna sprak Yolande de Meer; initiator van 'Koffie, Cake & WMO'. Zij sprak niet alleen uit eigen ervaring, maar vertolkte ook de diverse geluiden die naar boven kwamen op de bijeenkomsten die zij organiseert. Inmiddels heeft ze vier bijeenkomsten georganiseerd, en heeft ruim honderd bezoekers mogen begroeten die onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake ervaringen en tips rond de WMO uitwisselden.

De Meer: "Door persoonlijke contacten met de mensen weet ik dat de verhoging van 50% voor heel veel mensen onbetaalbaar is. Hen rest een keuze uit  onmogelijke opties: verminderen van of zelfs stoppen met huishoudelijke ondersteuning dan wel stoppen met maatwerkvoorziening. Dit betekent ook dat het monitoren van deze kwetsbare mensen (een belangrijke taak van de huishoudelijke ondersteuning) minder of niet meer plaatsvindt. Deze kwetsbare mensen komen dan pas weer in beeld als het echt helemaal fout gaat. Dat moet u als de raad, als volksvertegenwoordigers, toch niet willen?"

Foto: Jan Breur

Janny de Gooijer sprak als derde. Zij vertelde dat de voorgenomen verhoging van de eigen bijdrage voor veel mensen teveel gevraagd is. Sterker nog; het huidige tarief van €10,- per uur is al dermate hoog dat veel mensen zich genoopt voelen om af te zien van de nodige hulp. "Zelf ben ik daar één van," zei ze.

Zowel zijzelf als haar man zijn chronisch ziek; haar man is bijna niet meer mobiel. "Wij zitten met ons inkomen net boven een grens, waardoor kosten die bij ziek zijn en gehandicapt zijn voor eigen rekening komen," vertelde ze. Het Eigen Risico en de premie van de zorgverzekering, de eigen bijdrage voor medicijnen, de rollator, de scootmobiel, de aanpassingen in de badkamer... alles moet uit eigen zak worden betaald.
De Gooijer: "Eigenlijk hebben we huishoudelijke hulp nodig, maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Niet met een eigen bijdrage van €10,- , laat staan met een eigen bijdrage van €15,- per uur." Over haar autobezit zei ze: "Voor ons was de keus: of de huishoudelijke hulp de deur uit, of de auto de deur uit en ons afgesloten voelen van onze familie elders in het land."

Foto: Jan Breur

Bert Zittersteijn was als laatste van de vier insprekende inwoners. Hij kon niet anders dan zich aansluiten bij de voorgaande sprekers.
"Het gaat weer over de rug van mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt zijn. Dat vind ik zo jammer; ik denk niet dat wij dat verdienen. En ik weet zeker dat u het daar ook wel mee eens bent. Soms kan je niet anders, en dan moet je wel - daar heb ik best wel begrip voor. Maar A.U.B., laat ons nog dat kunnen beleven waar we blij mee kunnen en mogen zijn. Ook met deze scotmobiel waar ik nu op zit, en dat wil ik graag zo houden."

Na deze vier inwoners waren er ook nog een aantal sprekers die namens organisaties hun licht over (een deel van) de begrotingsplannen lieten schijnen. Dit waren Stichting Present, Netwerk voor Jou, Wijs met je Wijk, Veens, de verzamelde culturele partners in Veenendaal, Stichting Kunstplatform Veenendaal, Christelijk Lyceum Veenendaal en de Stichting Gilbert van Schoonbeke.

Op 30 oktober zal de raadscommissie spreken over de begroting. De gemeenteraad neemt op 8 november een besluit...

Reacties

Wat zijn er toch een geweldige mensen in Veenendaal, die het woord durven,kunnen en mogen voeren. Samen staan we sterk, we staan op voor RECHTVAARDIGHEID!

Reactie toevoegen

U bent hier