h

Begroting: slecht nieuws

29 september 2018

Begroting: slecht nieuws

Structureel tekort

"We realiseren ons dat deze keuzes leiden tot ingrijpende financiële effecten voor een kwetsbare groep in de samenleving."
Als een wethouder - in dit geval Marco Verloop - zoiets zegt, betekent dit dat er slecht nieuws op komst is. En dat is ook zo. In de komende Programmabegroting zullen er een aantal stevige tekorten moeten worden opgelost...

De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort van € 5 miljoen euro zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Veenendaal wordt, net als veel gemeenten in Nederland, geconfronteerd met een overschrijding van het budget sociaal domein. Na de nu al door het college voorgestelde maatregelen, blijft er een begrotingstekort van € 3 miljoen in 2019 aflopend tot € 110.000,- in 2021. In 2022 is de begroting in evenwicht.
De voorgestelde verlaging van de kosten in het sociaal domein heeft gevolgen voor de voorzieningen in de jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de uitvoering van de participatiewetgeving.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 8 november een besluit over de programmabegroting. In de aanloop daar naar toe is er op 11 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Wie in wil spreken kan zich aanmelden via griffie@veenendaal.nl.
Inhoudelijke behandeling van de programmabegroting vindt plaats tijdens de vergadering van de raadscommissie op 30 oktober.

Eerste reactie SP

De SP is niet blij met dit nieuws.
"Men beweert dat de crisis voorbij is," zegt fractievoorzitter Jan Breur, "maar wonder boven wonder moeten we bezuinigen. Dat is pijnlijk."

Wat het extra pijnlijk maakt, is dat er jarenlang grof geld is overgebleven in het sociale domein. Daarom pleitte de SP voor het instellen van een 'zorgspaarpot', die er na veel hangen en wurgen is gekomen.
Aan het eind van 2017 is er €2.155.000,- uit die zorgspaarpot gepakt om het tekort van dat jaar te dekken; of er een structureel tekort mee gedekt kan worden is nog maar de vraag. Ook vanwege de 'spelregel' dat je met 'incidenteel' geld (een greep uit een reserve, bijvoorbeeld) geen 'structurele' gaten mag dichten.

Het college stelt een aantal ingrijpende maatregelen voor, zoals het verhogen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo, het verhogen van het klanttarief voor schoonmaakondersteuning en het beëindigen dan wel aanpassen van de compensatieregeling lagere inkomens. Wat de SP betreft zijn die maatregelen ongewenst - en kunnen ze ernstige gevolgen hebben. Zoals een toename van zorgmijding, omdat mensen de kosten voor hulp niet meer kunnen opbrengen.

"Er moet een betere manier zijn om dit op te lossen," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "In de tijd naar 8 november zullen we dus hard op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. Mensen met een hulpvraag moeten niet de dupe worden van dit probleem."

Afgelopen donderdag is de begroting ter beschikking gesteld aan de leden van de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier