h

Tariefverhoging schoonmaakhulp onwenselijk

1 juli 2018

Tariefverhoging schoonmaakhulp onwenselijk

Foto: Jan Breur

Het plan van het College van Burgemeester en Wethouders, om het klanttarief voor schoonmaakhulp te verhogen van €10 naar €15 valt niet bij iedereen in goede aarde. In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag (28 juni) dienden CDA, SP en anderen motie in om af te zien van deze stijging.
Maar niet alleen in de politiek; ook in de Veense samenleving zit men niet te wachten op een tariefexplosie. Dit bleek wel uit de gesprekken die afgelopen zaterdag
(30 juni) plaatsvonden tijdens Koffie, Cake en WMO.

De motie

Het huidige klanttarief voor schoonmaakhulp is €10,-. Het college wil hier €15,- van maken. Niet alle politieke partijen zijn het hiermee eens. Daarom dienden CDA, SP en anderen een motie in om het tarief niet te verhogen.

Het veranderen van het klanttarief zou onrust teweegbrengen van mensen die schoonmaakhulp nodig hebben. Ook zal het extra administratieve lasten met zich meebrengen. Daarbij vinden de partijen het niet in lijn met het vastgestelde beleid.

Er was brede steun voor de motie, maar onvoldoende voor een meerderheid. De coalitiepartijen (ChristenUnie, VVD, SGP en ProV) stemden tegen.
Volgens ChristenUnie-woordvoerder Arjan Koerts is dit niet het moment om het tarief laag te houden, omdat er veel onzekerheid in het sociale domein op ons afkomt - en de bijdrage van de rijksoverheid waarschijnlijk veel lager gaat worden.

"Het klopt dat er onzekerheid op ons afkomt," bracht SP'er Jan Breur hier tegenin. "De vraag is alleen waar we de rekening daarvoor neerleggen. Wat de SP betreft niet bij de individuele Veenendaler met een hulpvraag, maar doen we het met z'n allen."

motie

Koffie, Cake & WMO

Foto: Jan Breur

Twee dagen later vond Koffie, Cake & WMO plaats. Een bijeenkomst, georganiseerd door ervaringsdeskundige Yolande de Meer, waar mensen kunnen samenkomen om te praten over de WMO. Wat zijn hun ervaringen, waar lopen ze tegenaan, en hebben ze nog tips voor elkaar...
... een samenzijn over de zorg in Veenendaal.

Ook hier is gesproken over de tariefstijging die het college wil doorvoeren, en over de motie die geblokkeerd werd door de coalitiepartijen.
"Maar vijftien euro is veel te duur," werd er gezegd. Voor sommige mensen is tien euro al te duur. Zij zien om die reden al af van de - hoognodige - schoonmaakhulp.

"Wat kunnen we doen om dit tegen te houden?" Vroegen aanwezigen.
SP'er Jan Breur, die aanwezig was op de bijeenkomst antwoordde: "Laat de gemeente weten dat vijftien euro gewoon echt te veel is. Schrijf massaal brieven over hoe je situatie eruit ziet, en waarom vijftien euro een te hoog tarief is. Als die boodschap erin gehamerd wordt, wil men er misschien wat aan doen."

Het vervolg

In oktober wordt de begroting vastgesteld. Dan zal de gemeenteraad definitief bepalen wat het tarief wordt voor de schoonmaakondersteuning.
De SP wil dat zorg en ondersteuning kostenloos beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. Zolang dit niet haalbaar is, zal de SP elk voorstel steunen om de kosten zo laag mogelijk te houden.


Foto: Koffie, Cake & WMO

 

Op 30 juni 2018 vond de vierde editie van Koffie, Cake & WMO plaats in 'de Schutterij'. In 2017 vonden de eerste drie edities plaats; telkens op andere locaties:

  1. Activiteitencentrum 'Duivenwal'
  2. 'De Kleine Beer'
  3. Activiteitencentrum 'De Egelantier'

Reacties

Dit zijn tarieven van de vrije markt voor mensen die het kunnen betalen.

Dat werkt zwart werken weer in de hand, met alle gevolgen van dien!

Reactie toevoegen

U bent hier