h

Yolande's initiatief

10 december 2017

Yolande's initiatief

Foto: Koffie, Cake & WMO

Een terugblik op 'Koffie, Cake & WMO' 2017

Yolande de Meer heeft achttien maanden strijd moeten leveren, voordat de gemeente haar de ondersteuning bood die zij nodig had bij haar dystonie. Argwanend werd ze van de zin "u bent echt de enige met deze klacht," die ze regelmatig hoorde. Daarom startte zij 'Koffie, Cake & WMO' - en de SP ondersteunde haar hierin...

'Koffie, Cake & WMO' zijn bijeenkomsten, waarin mensen hun ervaringen kunnen delen over de WMO in Veenendaal. Ook kunnen hier tips worden uitgewisseld en zaken worden uitgelegd. De opzet is laagdrempelig, en vooral gesprekken van mens tot mens staan centraal. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat Yolande echt niet de enige is, die soms tegen dingen (bureaucratie) aanloopt bij de gemeente.

In 2017 hebben er drie bijeenkomsten onder de vlag van 'Koffie, Cake & WMO' plaatsgevonden. Elk op een andere locatie. Elk met andere verhalen.

Bijeenkomst 1

Activiteitencentrum Duivenwal, 10 juni

Foto: SP Veenendaal

Bij deze eerste bijeenkomst was ook een afvaardiging van het WMO-forum aanwezig. Het WMO-forum adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de WMO, en behartigt daarin de belangen van mensen met een zorg/hulpvraag, mantelzorgers en vrijwilligers.

Het WMO-forum wees de aanwezigen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning mee te nemen naar gesprekken met de gemeente. Een cliëntondersteuner is een deskundige die helpt om duidelijk te maken wat het probleem en de hulpvraag van iemand precies is. Hierdoor wordt beter duidelijk welke hulp of ondersteuning er nodig is, en wordt iemand niet met te weinig of de verkeerde zorg naar huis gestuurd.

Bijeenkomst 2

De Kleine Beer, 18 november

Foto: Koffie, Cake & WMO

Net als in de bijeekomst in juni, gingen veel van de gesprekken over de toewijzing van zorg. Veel mensen krijgen niet de ondersteuning die zij nodig hebben - maar trekken niet aan de bel, omdat ze niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Nog meer dan over de toekenning van de juiste (hoeveelheid) zorg, gingen de gesprekken over de zorgkosten. En de stapeling daarvan.
Een zorgvraag gaat vaak gepaard met een verminderd inkomen. Tegelijkertijd vindt er een opeenhoping van kosten plaats, onder andere aan eigen bijdragen en eigen risico's.

Bijeenkomst 3

De Egelantier, 25 november

Foto: Jan Breur

Opvallend genoeg trok de derde bijeenkomst niet alleen gebruikers en mantelzorgers, maar ook door mensen die nog geen zorg of ondersteuning via de WMO afnemen. De bijeenkomst werd door hen gebruikt ter oriëntatie op wat hen te wachten stond.
Verwonderlijk is dat niet, want er is veel onbekendheid over de WMO; zo bleek uit de gesprekken die middag. Een invalideparkeerkaart aanvragen? Regiovervoer? Mensen weten vaak niet waar ze moeten zijn.

Ook bij deze bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO' kwamen diverse verhalen naar boven. Niet weten waar je moet zijn, niet krijgen waar je recht op hebt, niet kunnen betalen wat je nodig hebt... het kwam allemaal voorbij.
De SP zal deze verhalen gebruiken in haar controllerende en volksvertegenwoordigende taak in de gemeenteraad. De verhalen zijn een goede basis om met voorstellen te komen.

De toekomst

In het nieuwe jaar zal 'Koffie, Cake & WMO' terugkeren, weer op een andere locatie. Gehoopt wordt dat eind januari weer een bijeenkomst kan worden georganiseerd.

Yolande de Meer kijkt tevreden terug op de bijeenkomsten vann 2017:
"Ik had het idee dat de mensen met een goed gevoel naar huis gingen. Men vindt het fijn om in kleine kring over de WMO te praten."

Alle reden dus, om ook in 2018 door te gaan met deze bijeenkomsten...

Foto: Koffie, Cake & WMO

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier