h

Rekenkameronderzoek naar totstandkoming Integraal Veiligheidsplan

10 december 2018

Rekenkameronderzoek naar totstandkoming Integraal Veiligheidsplan

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een verkort onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Dit nieuwe IVP 2019-2022 is het resultaat van een samenwerking tussen vijf Utrechtse gemeenten: Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal. In het IVP 2019-2022 worden gezamenlijke en lokale prioriteiten benoemd op het gebied van veiligheid. De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe het IVP 2019-2022 tot stand is gekomen en op welke wijze de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat de gemeente bij het verzamelen van veiligheidsprioriteiten, zowel subjectieve als objectieve bronnen heeft gebruikt. Om een beeld te krijgen van veiligheidsthema’s en de veiligheidsbeleving van inwoners en ondernemers in Veenendaal, zijn gesprekken gevoerd en enquêtes uitgezet. Daarnaast is gesproken met professionals op het gebied van veiligheid, zowel vanuit de gemeente als daarbuiten.

Raadsleden zijn op een aantal momenten geraadpleegd over de veiligheidsprioriteiten of geïnformeerd over het proces van de totstandkoming van het IVP 2019-2022. De rekenkamercommissie concludeert dat niet is na te gaan hoe de ideeën en standpunten van de individuele raadsleden, in het proces van het tot stand komen van het IVP 2019-2022, zijn meegenomen. Alleen bij de vaststelling van het IVP 2019-2022 vindt formele besluitvorming over de veiligheidsprioriteiten en het veiligheidsbeleid plaats. Formeel gezien is het vaststellen van het IVP ook de enige mogelijkheid voor de raad om concrete inbreng te hebben op het veiligheidsbeleid. De primaire verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid berust bij de burgemeester, die overigens wel een verantwoordings- en inlichtingenplicht heeft. Na vaststelling van het IVP 2019-2022, wordt de raad jaarlijks een Uitvoeringsprogramma IVP ter kennisname aangeboden. De raad kan dan controleren of de ambities in het IVP 2019-2022 worden waargemaakt en in welke mate de gestelde doelen worden bereikt.

Reactie toevoegen

U bent hier