h

Samen voor het kinderpardon

21 december 2018

Samen voor het kinderpardon

Foto: SP Veenendaal

Gisteravond (donderdag 20 december) heeft CDA-fractievoorzitter Harold Schoonewille namens acht partijen - waaronder de SP - een motie ingediend. In de motie wordt het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om zich richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie uit te spreken voor een verbetering van het kinderpardon. De motie had al op voorhand een meerderheid achter zich - en is dus aangenomen.

Alleen VVD, SGP en Lokaal Veenendaal stemden tegen.

Het uitgangspunt van het kinderpardon is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, als geworteld gelden en derhalve mogen blijven. Echter; in de praktijk krijgen veel gewortelde kinderen alsnog een afwijzing.
Het uitzetten van kinderen naar een land wat hen vreemd is, is niet goed voor hun ontwikkeling. Daarbij heeft het uitzetten van kinderen ook impact op de samenleving waarin zij zijn opgegroeid.

Veenendaal is niet de eerste gemeente waar een dergelijke motie is aangenomen; reeds meer dan honderd andere gemeenten gingen ons voor. Via de motie riepen de acht partijen  het College op om bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan te dringen op een snellere asielprocedure en versoepeling van het 'meewerkcriterium' - en via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) druk te blijven uitoefenen op het ministerie voor een goede oplossing voor de kinderen om wie het gaat.

In november diende de SP in de Tweede Kamer een tweetal moties in die met dit onderwerp te maken hebben. In de ene motie werd gevraagd om meer capaciteit voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) zodat wachttijden verkort kunnen worden en procedures verkort. Deze motie werd aangenomen.
In de andere motie werd gevraagd om een verruiming van het kinderpardon; deze is verworpen.
Kamerlid Jasper van Dijk: "We hadden twee vliegen in één klap  kunnen slaan: een kinderpardon voor de circa 400 kinderen die momenteel langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en snellere procedures zodat nieuwe gevallen voorkomen worden. Helaas wil de coalitie daar niet aan, zodat we de komende jaren met schrijnende gevallen geconfronteerd blijven worden."

Hopelijk leggen de moties die in de gemeente Veenendaal en andere gemeenten zijn aangenomen nog wat gewicht in de schaal, om dit probleem alsnog op te lossen.

motie

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier