h

Hoe verder zonder Maveens?

31 januari 2019

Hoe verder zonder Maveens?

MAVEENS, de belangenorganisatie voor mantelzorgers in Veenendaal, heeft zichzelf opgeheven. Dit omdat de organisatie ervoer dat de gemeente haar liet bungelen, en welzijnsorganisatie Veens 'bemoeienis' niet op prijs zou stellen.
De SP besprak de kwestie deze maand in de raadscommissie. Twee vragen stonden centraal: hoe heeft het zover kunnen komen, en hoe nu verder?

Vanwege de situatie kwamen ook Dhr. van Leeuwen van het WMO-forum en mevrouw Ottevanger van Veens naar de commissie om hun licht op de kwestie laten schijnen.

SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg aan Dhr. van Leeuwen of er het gat in de samenstelling van het WMO-forum dat Maveens achterlaat kan worden opgevuld, en hoe mensen nu met het WMO-forum in contact moeten komen - aangezien het contact geregeld was via de website van MAVEENS.
Dhr. Van Leeuwen hoopt dat er een mantelzorgorganisatie is om de plek van MAVEENS in te nemen - en anders zal iemand op individuele basis plaats moeten nemen in het forum. Het WMO-forum werkt aan een eigen website, waarvia men contact met hen kan opnemen.

Breur vroeg aan mevrouw Ottevanger of er een duidelijke taakscheiding was tussen Veens en MAVEENS. Mevrouw Ottevanger gaf hierop aan dat Veens er was voor de ondersteuning en MAVEENS voor de belangenbehartiging. De constatering dat Veens geen 'bemoeienis' van MAVEENS op prijs zou stellen, deelt zij niet.

De SP maakt zich zorgen om deze ontwikkeling, ook omdat het verlenen van mantelzorg steeds moeilijker wordt, omdat de investering in tijd en energie die het vergt niet door iedereen meer kan worden opgebracht.
Breur vroeg dan ook aan het College van Burgemeester en Wethouders hoe zij aankijkt tegen mantelzorg, en hoe de ondersteuning en belangenbehartiging geregeld zou moeten worden.
Ook ging Breur dieper in op de problemen die werden aangekaart in de brief die de voorzitter van MAVEENS had gestuurd. Zoals het ontbreken van een goede registratie in het volgen van hulpvragen van mantelzorg, en de slechte overdracht van Stichting Welzijn Veenendaal aan Veens, waarbij veel informatie verloren is gegaan.

Wethouder Beek beantwoordde de vragen namens het College.
Hij gaf aan dat er nog gepuzzeld werd over de invulling van mantelzorgers in het WMO-forum - eventueel samengenomen met (zorg)vrijwilligers. Hij erkende dat de overdracht toen Stichting Welzijn Veendaal (en het Vrijwilligersnetwerk) stopten en overging(en) in Veens, niet 'vlekkeloos' verlopen was - maar dat er inmiddels wel weer veel mantelzorgers in kaart zijn gebracht.

Reactie toevoegen

U bent hier