h

Letters 'Escape' geschonken aan museum

9 maart 2019

Letters 'Escape' geschonken aan museum

Foto: SP Veenendaal

De overblijfselen van een succesvol poppodium

Op 13 december 2013 sloot Pop- en Cultuurpodium Escape haar deuren. Veenendaal verloor een uitstekende concertlocatie. De SP heeft er echter voor gezorgd dat de letters, die aan de gevel hingen, niet verloren zijn gegaan. Afgelopen vrijdag, 8 maart, werden deze aangeboden aan het Museum.

Door de schenking kunnen ook jongere generaties nog iets meekrijgen van het legendarische poppodium. Op deze plek, midden in het centrum traden ooit Gruppo Sportivo, Epica, De Heideroosjes, Osdorp Posse en de Party Animals op. Tevens was het een broedplaats voor regionaal talent.

Escape had de C-status voor poppodia, en trok daarmee gelden aan vanuit het Fonds voor de Podiumkunsten.

Foto: Yolande de Meer
In de aanbesteding van het welzijnswerk in 2013 ging het mis. Escape was niet opgenomen in de aanbesteding en viel daardoor tussen wal en schip. Een combinatie van onwil en nalatig van het toenmalige college (ChristenUnie, SGP, VVD) betekende het einde van een succesvol podium.

Jongeren streden, samen met diverse oppositiepartijen (waaronder uiteraard de SP), voor behoud van het podium en later voor heropening. Deze pogingen zijn stuk voor stuk afgeketst in de gemeenteraad.

Anno vandaag vervult Vlow de rol van pop- en cultuurpodium; al moet die het doen zonder vaste goed-geoutilleerde locatie.

Cultureel erfgoed

De SP is blij dat ze erin geslaagd zijn de gevelletters van het pand te redden (al hadden ze liever het hele poppodium gered). Zo is er een stukje cultuur van Veenendaal bewaard gebleven.

Zowel in het verkiezingsprogramma van de Veenendaalse SP als van de Provinciale SP is behoud van cultureel erfgoed een belangrijk thema.

Verkiezingspagina

Programma

Kandidaten

Reactie toevoegen

U bent hier