h

Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

19 maart 2019

Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

Deze maand bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks. De vier partijen stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een plan of idee op de agenda van de raad plaatsen.  

Richtlijnen voor een burgerinitiatief zijn vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief Veenendaal. Hierin staat dat een burgerinitiatief niet kan gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen voor om deze termijn terug te brengen naar één jaar. Daarnaast stellen zij voor om de termijn van één jaar niet toe te passen als het burgerinitiatief een uitwerking is van kaders die de raad eerder heeft gesteld. In dat geval moet het volgens SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks alsnog mogelijk zijn om, ongeacht de termijn, een burgerinitiatief in te dienen.

Vanavond vindt bespreking plaats in de raadscommissie. Het besluit hierover wordt genomen in de raadsvergadering van 28 maart.

Reactie toevoegen

U bent hier