h

Een nieuwe stap in de energietransitie

11 april 2019

Een nieuwe stap in de energietransitie

Waterstofgas als brandstof?

Klimaatverandering is echt. Als wij niet snel verduurzamen, kan onze planeet er wel eens heel anders uit komen te zien - en stukken minder leefbaar. Daarom vroeg de SP aandacht voor een brief aan de gemeenteraad, waarin een verzoek wordt gedaan om eisen te stellen aan nieuw te vestigen pompstations in Veenendaal.

De briefschrijver vroeg aandacht voor waterstofgas als brandstof en verzocht nieuwe tankstations alleen toe te staan als zij ook waterstofgas verstrekken.
SP-fractievoorzitter Jan Breur wilde graag van het College van Burgemeester en Wethouders weten hoe zij aankeken tegen dit verzoek.

Wethouder Verloop antwoordde niet negatief tegenover waterstofgas te staan. Hij erkende de urgentie van de energietransitie, maar dit verzoek ging hem net te ver. De waterstofgastechnologie staat in de kinderschoenen, en hoewel de ontwikkelingen hard gaan, is het nog niet duidelijk waar het naartoe gaat - en hoe andere alternatieven voor fossiele brandstoffen zich ontwikkelen.
Bovendien is het een zeldzaamheid dat een pompstation zich binnen de Veense gemeentegrenzen vestigt. Verloop wilde vooralsnog niet op één paard wedden.

Breur heeft begrip voor het antwoord van Verloop: "Je wilt natuurlijk wel kiezen voor iets levensvatbaars. Anders ben je als gemeente te vergelijken met die stumper met een kast vol CD-i's. Dat moet je niet willen."
Tegelijkertijd moet er wel IETS gebeuren. Er moet een alternatief geboden worden voor fossiele brandstoffen. De SP zal nadenken over een eventueel voorstel om hier vorm aan te geven.

Hoewel het zeker nuttig is dat consumenten en gemeenten zich rekenschap geven van hun ecologische voetafdruk, is de grote winst voor het klimaat te halen bij de multinationals. Zij zijn de grote vervuilers. Als zij niet snel verduurzamen en hun bijdrage leveren, wordt het probleem niet opgelost. Helaas wordt de SHELLs van deze wereld nog teveel de hand boven het hoofd gehouden. Het is tijd voor KLIMAATRECHTVAARDIGHEID!

Reactie toevoegen

U bent hier