h

Ontmoedigingsbeleid ballonnen

4 april 2019

Ontmoedigingsbeleid ballonnen

Op donderdag 28 maart stemde de gemeenteraad in met een motie van het CDA en anderen om het oplaten van ballonnen bij evenementen te ontmoedigen. Dit, om schade aan het milieu te beperken. Ook de SP stemde voor.

Per motie verzochten het CDA en anderen om:

  • Bij evenementen die de gemeente organiseert geen ballonnen op te laten of uit te delen
  • Het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen bij evenementen of festiviteiten waarvoor wel of geen vergunning vanuit de gemeente nodig is en te stimuleren tot het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven
  • Gericht op de komende feestdagen in gesprek te gaan met de organisatie van Koningsdag 2019, ondernemers en andere betrokkenen om het oplaten en uitdelen van ballonnen zoveel mogelijk te beperken

Wat de SP betreft, had het wel iets steviger mogen worden ingezet. Je kunt immers ook gewoon geen vergunning afgeven aan evenementen waarbij ballonoplating op het programma staat?
Het CDA wilde in eerste instantie niet zover gaan, maar hield deze mogelijkheid zeker wel open voor de toekomst.

De VVD maakte zich zorgen over het niet meer uitdelen van balonnen. Wat moest de gemeente nu, als ze geen balonnen meer mocht uitdelen?
De SP acht die angst ongegrond: de gemeente kan nog altijd potloodjes, pepermuntjes, schrijfblokjes, puzzeltjes en andere dingen uitdelen.

Vervuiling

Ballonnen oplaten is (onbedoeld) een vervuilende bezigheid. Allerlei stukjes plastic, die moeilijk te verteren zijn, belanden hierdoor in de natuur. Dit brengt schade toe aan het water, planten en dieren. Het beperken van ballonnen is dus een goede stap om vervuiling tegen te gaan.

Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat de schade die grote bedrijven aan de natuur aanbrengen vele malen groter is dan een ballonnenwedstrijd ooit zou kunnen. Het lekken van olie, het dumpen van gif en de enorme uitstoot van CO2 en andere stoffen, waarvan multinationals de hoofdschuldigen zijn, vormen de werkelijke bedreiging van het milieu.

Hoewel het nemen van kleine maatregelen, zoals het ontmoedigen van ballonoplatingen, zeker nuttig is, moet de echte strijd voor onze natuur en het klimaat gericht zijn op de grote bedrijven,

Reactie toevoegen

U bent hier