h

"De grond onder onze voeten is één..."

22 september 2019

"De grond onder onze voeten is één..."

Foto: Jan Breur

Vredesweek 2019

Gisteren (zaterdag 21 september) was het de Internationale Dag van de Vrede, het hoogtepunt van de Vredesweek. Vredesinitiatief Veenendaal (ViV) organiseerde ter gelegenheid hiervan een 'Walk of Peace' door het centrum van Veenendaal. Dit, met medewerking van Amnesty International, Werkgroep Duurzaam Veenendaal, Mats Beek en SP-fractievoorzitter Jan Breur.

De route liep langs verschillende plekken, die aan de thema's 'vrede', 'oorlog' en 'verbinding' raakten. Zoals het 'Kleine Veenloo', waar tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtelingen werden opgevangen, en de gedenkstenen in de keerwal bij de Duivenweide - die herinnerden aan Mensenrechtenschendingen, de afgevoerde Joodse Veenendalers in de Tweede Wereldoorlog en de vermoorden Veenendaalse Vakbondsleden - ook in de Tweede Wereldoorlog.

Foto: Hans Kroon / Jan Breur

Bij Moskee Nasser las SP-fractievoorzitter Jan Breur de tekst 'de grond onder onze voeten is één', van islamdeskundige Enis Odaci, voor. Deze tekst behandelde het verhaal van de christelijke koning Nebus van Abessinië, die weigerde om de volgelingen van de profeet Mohammed uit te leveren aan de stamleiders van het toenmalige Mekka. Hij herkende veel van het christelijke geloof in het moslimgeloof - en zag de islamitische vluchtelingen als zijn gelijken. "De grond onder onze voeten is één," stelde koning Nebus.
De tekst is een oproep om vooral naar de overeenkomsten tussen mensen te kijken, in plaats van je medemens te reduceren tot een 'gevaarlijke Ander'.

Meer activiteiten

In het kader van de Vredesweek organiseert Vredesinitiatief Veenendaal nog meer activiteiten. Dagelijks is er wat te doen.
Enkele voorbeelden:

  • Woensdag 25 september, 18:00u
    Tafel van Vrede; een gezamenlijke cultuurrijke maaltijd
    Down Town, Tuinstraat 133
  • Zondag 29 september, 15:00u (inloop vanaf 14:30)
    Vredesconcert; met medewerking van Màrin Kroon, FemmeVocals, Nicoline Pouwer en leerlingen van Muziekschool 'De Muzen'
    Theater de Lampegiet (foyer), Kerkewijk 10

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Om onkosten te dekken wordt een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd. Overschotten worden overgemaakt aan "Syrië back to school".

Wilt u Vredesinitiatief Veenendaal steunen?
Donaties kunnen worden gestort op
NL45SNSB0706169727 t.n.v. Vredes initiatief Veenendaal.

Meer informatie vindt u op vredesinitiatiefveenendaal.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier