h

Welkom Harold

19 oktober 2019

Welkom Harold

Foto: SP Veenendaal

Gekozen in de agendacommissie

CDA-fractievoorzitter Harold Schoonewille is gekozen tot lid van de agendacommissie van de gemeenteraad. Hij was de enige kandidaat die zich had aangemeld voor de functie. Alle raadsleden stemden voor.

Schoonewille volgt Roy Dielemans (D66) op. Dielemans verlaat in maart de gemeenteraad om persoonlijke redenen. In voorbereiding op dit vertrek heeft hij zich teruggetrokken uit de agendacommissie.

De agendacommissie houdt zich bezig met de vergaderdata en concept-agenda's voor de gemeenteraad. Tevens zitten de raadsleden uit de agendacommissie de Beeldvormende Avonden en Commissievergaderingen voor.

De agendacommissie bestaat uit de burgemeester en en viertal raadsleden.
Naast Schoonewille zijn dit Dick Both (SGP), Adri Janssen (ProV) en Jan Breur (SP). Breur zit met een korte onderbreking sinds 2014 in de agendacommissie en is daarmee het langstzittende lid. Zijn verkiezing in 2014 was voor hem een verrassing, omdat hij zich niet voor de functie had aangemeld; een ander had hem als 'write-in' kandidaat gelanceerd.

Breur is blij met de verkiezing van Schoonewille:
"Ik denk dat Harold zeer geschikt is voor de functie, en ik zie in hem een waardevolle aanvulling van het team. Ik kijk uit naar onze samenwerking."

Reactie toevoegen

U bent hier