h

Wethouder moet zich aan de wet houden...

17 oktober 2019

Wethouder moet zich aan de wet houden...

Foto: AJ Breur

De SP heeft in de gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen om de hoogte van hun inkomsten uit bezoldigde nevenfuncties openbaar te maken. Dit is nu nog niet het geval, maar is wel wettelijk verplicht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenteraad aangeschreven, met de mededeling dat het Veense College niet aan deze wettelijke verplichting voldoet. De leden van het College geeft bij hun nevenfuncties wel aan of het bezoldigd of onbezoldigd is, maar als het aankomt op het vermelden van het bedrag blijft het College in gebreke. Het ministerie verzocht de Gemeenteraad om hier in het kader van haar controlerende taak aandacht voor te vragen.

Het was de SP die de handschoen oppikte. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Ik ga er vanuit dat het College dit hyaat snel verhelpt. Want ook wethouders moeten zich aan de wet houden."

Reactie toevoegen

U bent hier