h

De Lampion 2019

6 december 2019

De Lampion 2019

Genomineerden bekend

De gemeente Veenendaal heeft vrijdag 6 december de genomineerden voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs De Lampion bekendgemaakt. Uit de 20 voordrachten heeft de jury er drie geselecteerd. Dit zijn Alie van Hooidonk, Harry van der Glind en Marian Bakker. Het publiek kan tot 16 december stemmen op hun favoriet.

Alie van Hooidonk

Alie van Hooidonk runt de Leger des Heils Kledingwinkel. Ze staat in de winkel, doet de boekhouding, gaat op koopjesjacht, zoekt de kleding uit en onderhoudt de contacten met de kerk en minimagezinnen. Daarnaast werkt ze ook één keer per week in de Dorcas Winkel en is zij actief voor de Baptistengemeente en haar leden. Iedereen krijgt van haar een berichtje via mail, WhatsApp of Facebook op verjaardagen, trouwdag of sterfdag van een familielid. 

Harry van der Glind

Harry van der Glind kookt minimaal drie maal per week met en voor mensen met een verstandelijke beperking of voor mensen met een kleine beurs (bij ’t Turfke, Philadelphia de Wending en Volle Wens). Harry heeft in de keuken de leiding en vertelt iedereen op een hele plezierige manier wat en hoe iets gedaan moet worden. De cliënten bepalen in principe wat de pot schaft, maar Harry probeert daarin wel te sturen. Helaas kreeg Harry afgelopen maart slecht nieuws, hij is ongeneeslijk ziek. Desondanks heeft hij zijn vrijwilligerswerk doorgezet, tot eind november.

Marian Bakker

Marian Bakker zet zich met hart en ziel in voor kinderen die extra hulp nodig hebben met hun huiswerk. Iedere donderdagmiddag geeft zij bijles en huiswerkbegeleiding aan tien leerlingen uit groep 5 tot en met 8 uit minimagezinnen. De meeste kinderen zijn van allochtone afkomst en hebben daardoor moeite met de Nederlandse taal. Deze kinderen kunnen hun taalachterstand goed verbloemen. Ze spreken de taal goed, maar weten vaak niet wat een woord betekent, waardoor ze moeite hebben met leren. Met veel liefde en geduld leert Marian ze de taal begrijpen. Naast bijles geeft Marian ook iedere week naailes aan vooral allochtone vrouwen en begeleidt ze een cliënt van Albrona bij het zelfstandig wonen.

Vrijwilligersprijs De Lampion

De Lampion is de prijs voor vrijwillige inzet in Veenendaal. Vrijwilligers zijn onmisbaar in Veenendaal. Zij zijn niet meer weg te denken uit het leven van velen en zijn van onschatbare waarde. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs De Lampion toont de gemeente Veenendaal haar grote waardering aan vrijwilligers die in Veenendaal actief zijn. 

Inwoners van Veenendaal kunnen tot 16 december stemmen op hun favoriet via www.veenendaal.nl/delampion. De publieksuitslag telt voor de helft mee bij het bepalen van de winnaar.

Bekendmaking

De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vinden plaats op donderdag 2 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Veenendaal. 

Reactie toevoegen

U bent hier