h

Meer transparantie over bijverdiensten

17 december 2019

Meer transparantie over bijverdiensten

Naar aanleiding van de brief van Minister Ollongren, waarvoor de SP in oktober aandacht vroeg in de gemeenteraad, heeft het College van Burgemeester en Wethouders stappen gezet om hun verdiensten uit nevenfuncties inzichtelijk te maken.

Alle nevenfuncties van de leden van het College - al dan niet bezoldigd - staan op de website van de gemeente Veenendaal en zijn dus openbaar.
De hoogten van de vergoedingen zijn te vinden in een register, dat openbaar ter inzake ligt op het gemeentehuis.

Raadscommissielid Sietse van der Bij (SP) nam de proef op de som. Hij vroeg inzage in het register aan. Dat bleek een tamelijk moeizaam proces.
Eenmaal het register in handen ontdekte hij enkele kleine hyaten. Deze gaf hij door aan Burgemeester Kats, opdat die snel rechtgezet kunnen worden.

Aan de letter van de wet wordt voldaan, maar wat de SP betreft is optimale transparantie wenselijk. Een aantal gemeenten vermeldt de hoogten van de bijverdiensten gewoon op de website. De SP vindt dat dit voorbeeld gevolgd mag worden.

Overigens vindt de SP de kwaliteit van het functioneren van het College veel belangrijker dan de hoogte van eventuele bijverdiensten...

Reactie toevoegen

U bent hier