h

Verbod op lachgas

19 december 2019

Verbod op lachgas

Foto: Baukje Hiemstra

Voor recreatief gebruik

Het college gaat naar aanleiding van een motie van de raad een brede aanpak inzetten om het recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Zo wordt naast het huidige ventverbod en het verkoopverbod tijdens evenementen ook verkoop in de detailhandel en de horeca aan banden gelegd. Daarnaast wordt lachgas als drug meegenomen in de bredere voorlichting over gevaren van drugs.

Het pakket aan maatregelen dat het college gaat inzetten, is een antwoord op de raadsmotie ‘lachgas is niet om te lachen’. Gert-Jan Kats: "De belangrijkste maatregel om het recreatief gebruik van lachgas tegen te gaan, is het verbieden van de verkoop van lachgas in de detailhandel en in de horeca." Het gaat hierbij om bedrijven die lachgas verkopen ten behoeve van recreatief gebruik. Maatregelen die de gemeente reeds inzet zijn het ventverbod en het verkoopverbod bij evenementen. Ook kan de gemeente optreden bij overlast van recreatief lachgasgebruik in de openbare ruimte op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Lachgas

Recreatief gebruik van lachgas gebeurt door lachgas uit een ballon te inhaleren, terwijl dit product daar niet voor bedoeld is en zelfs schadelijk is. De verkoop van lachgas voor recreatief gebruik heeft een enorme vlucht genomen sinds het middel onder de Warenwet valt, en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Zowel het aantal gebruikers als ook de intensiteit van het gebruik nemen toe. Zo ook in Veenendaal. Hiermee nemen de zorgen omtrent het gebruik ook toe. 

Effecten recreatief gebruik lachgas

Lachgas beïnvloedt de waarneming (vervorming van beeld en geluid) en zorgt voor (een gevoel van) bewustzijnsverlies, duizelingen en evenwichtsstoornissen. Er vindt een gedragsverandering plaats. Dit kan zowel euforie als onrust of angst geven. Door het toenemend gebruik komen er ernstigere signalen. Zo zijn er berichten van het oplopen van een dwarslaesie naar aanleiding van overmatig gebruik van lachgas. Het Trimbos instituut en de Jellinek kliniek waarschuwen voor de risico's van lachgas gebruik. Lachgas gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol (of andere verdovende middelen), zogenoemde mengintoxicaties, is zeer gevaarlijk. Onder de gebruikers bevinden zich ook jonge kinderen. Verder is nog niet iedereen zich ervan bewust dat na het gebruik van lachgas autorijden niet toegestaan is. Rondslingerende lachgaspatronen en ballonnen in de openbare ruimte zorgen voor afval en ergernis.

Aankondiging landelijke maatregelen

Naar aanleiding van onderzoek heeft de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een algeheel verbod van het recreatief gebruik van lachgas aangekondigd. Met deze aankondiging en de resultaten van de onderzoeken wordt nogmaals onderstreept dat het recreatief gebruik van lachgas, naast andere problemen, een hoog risico vormt voor de volksgezondheid. Gert-Jan Kats: "We hebben besloten de landelijke maatregelen niet af te wachten en zo spoedig mogelijk in Veenendaal maatregelen te nemen."

De SP is blij met de voortvarendheid waarmee het College te werk gaat.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Nog blijer zou ik zijn, als die voortvarendheid ook werd tentoongespreid bij de aanpak van straatintimidatie."

Reactie toevoegen

U bent hier