h

Gemeenteraad doet niets voor woningzoekenden

23 februari 2020

Gemeenteraad doet niets voor woningzoekenden

doormodderen met verouderde woonvisie

Vorige maand zijn Veenendalers met een hulpvraag door een raadsmeerderheid in de kou gezet; afgelopen donderdag (20 februari) waren woningzoekenden aan de beurt. De gemeenteraad verlengde de gedateerde woonvisie uit 2014, zonder enige wijziging aan te brengen. Voorstellen van onder andere de SP, om de wooncrisis te bestrijden, werden afgewezen.

Wat de SP betreft is de wooncrisis een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan betaalbare woningen, waardoor jongeren jarenlang moeten wachten op een woning en/of hun heil elders zoeken. Er zijn dringend woningen nodig in het goedkope en het betaalbare segment. In de periode 2015-2019 zijn er 382 sociale huurwoningen gerealiseerd, waarvan 104 in het betaalbare en 43 in het goedkope segment. In diezelfde periode zijn er 137 sociale huurwoningen verkocht en 36 gesloopt. Van het aantal nieuwgebouwde woningen in deze periode betreft slechts 19,7% sociale huur en 10,9% sociale koop. Het aantal woningen met een huurprijs tussen de €720,42 en de €1000,- is nihil, en het is niet aannemelijk dat "de markt" daar verandering in gaat brengen.

Daarom kwam de SP met een aantal voorstellen. De SP wil MEER sociale woningbouw - met name in het goedkope en het betaalbare segment.
Bovendien wil de SP de FOCUS van het woonbeleid VERLEGGEN van het aantrekken van mensen van buiten, naar het huisvesten Veenendalers.
De partij kreeg wat steun van de andere linkse partijen, maar lang niet genoeg voor een meerderheid in de gemeenteraad.

De coalitiepartijen - ChristenUnie en SGP voorop - staken hun energie liever in het zoeken van een excuus om de voorstellen niet te hoeven steunen, dan in het oplossen van een urgent probleem.
En de woningzoekenden? Die staan in de kou...

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Voorstellen SP:

Reactie toevoegen

U bent hier