h

Coalitie laat hulpzoekenden in de kou staan!

25 januari 2020

Coalitie laat hulpzoekenden in de kou staan!

Foto: SP Veenendaal

Voorstellen oppositie categorisch afgewezen

"Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij."
MATTHEÜS 25:40

Afgelopen donderdag (23 januari) is het integrale beleidskader voor het sociale domein vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat het beleid geschreven voor mensen met een hulpvraag in het kader van de WMO, de participatiewet, schuldhulpverlening en de jeugdwet.
Door strenge financiële kaders en ideologische wensdromen over zelfredzaamheid, worden deze mensen alweer meer op zichzelf aangewezen.

Oppositiepartijen kwamen nog met voorstellen om het beleid wat socialer te maken - maar deze werden categorisch door de coalitiepartijen weggestemd. Uiteindelijk is het beleidskader ongewijzigd aangenomen met steun van coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProV. De overige partijen (oppositie) stemden tegen het beleidskader.

Foute koers - schrijnende verhalen

De SP heeft al langere tijd moeite met de koers waarin het sociale domein afglijdt in Veenendaal. In plaats van de hulp die ze nodig hebben, krijgen mensen vaak een rottige behandeling.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Ik denk aan het verhaal van Willem, bij wie de WMO-indicatie voor zijn zorgafhankelijke zoon met bijna 50% is gekort zonder onderbouwing – en wie een juridische strijd heeft moeten voeren om die uren weer terug te krijgen. Terwijl hij 24/7 voor zijn zoon paraat moet staan.
Ik denk aan het verhaal van Ria, die geconfronteerd is met een keur aan consulenten zonder kennis van haar dossier. Die op voorhand al niet van plan zijn om haar te helpen. Die te horen krijgt dat ze niet had mogen trouwen, als ze haar hulp had willen houden.
Ik denk aan het verhaal van Jannie, die al niet eens huishoudelijke hulp aanneemt, omdat ze zich anders haar auto niet meer kan veroorloven en al helemaal in een isolement vervalt.
Ik denk aan het verhaal van Yolande, die graag nog zoveel doet voor de samenleving. Maar door haar ziekte steeds minder kan, en maar niet de juiste hulp krijgt omdat ze schijnbaar niet aan de juiste definities voldoet."

Voorstellen

Namens de SP diende Breur een voorstel in om de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in stand te houden, en een voorstel om te investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarbij deed hij nog twee voorstellen om de financiële kaders beter op te tuigen.
Tevens was Breur mede-ondertekenaar van een voorstel van het CDA om beleidsdoelstellingen helderder op te schrijven, en van een voorstel van DENK om meer bekendheid te geven aan de (overgebleven) minimaregelingen. Ook GroenLinks en de PvdA hadden een aantal voorstellen ingediend.

Geen van al deze voorstellen kon rekenen op een meerderheid, omdat de coalitiepartijen de rijen gesloten hielden. Zij wezen voorstellen van de opposite categorisch af, zodat er niets veranderd werd aan de ingezette koers.
Hierdoor bleef het beleidskader wat het was. De SP stemde - net als de rest van de oppositie - tegen het beleidskader; maar de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProV hadden een lachende meerderheid.
Het beleidskader is ongewijzigd aangenomen.

Mensen helpen

SP-fractievoorzitter Jan Breur baalt van deze uitkomst.
"Omzien naar je naaste – juist in tijden dat het minder gaat – daar draait het om in het leven. En daar zou het zeker om moeten gaan in het integrale beleidskader voor het sociale domein," aldus Breur. "Mensen help je niet met ideologische wensdromen over zelfredzaamheid. Of door strakke budgettaire kaders te hanteren die geen recht doen aan de werkelijkheid."

Hij zoekt nog naar een verklaring voor de stugge houding van de coalitie.
Breur: "Misschien hebben ze hun ziel verkocht aan het coalitiebelang, of misschien denken ze echt dat dit beleid goed is voor de mensen. Ik weet niet wat ik erger vind..."

Integrale spreektekst Jan Breur

Wijzigingsvoorstellen

Moties

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier