h

Laat de minima niet in de kou staan!

15 januari 2020

Laat de minima niet in de kou staan!

Foto: Jan Breur

Integraal beleidskader sociaal domein

Gisteravond (dinsdag 14 januari) is er in de raadscommissie gesproken over het 'Integrale Beleidskader Sociaal Domein'. Hierin worden de WMO, de Participatiewet en de Jeugdhulp vormgegeven; in samenhang met elkaar. Op donderdag 23 januari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Namens de SP voerde fractievoorzitter Jan Breur het woord. Hij vroeg hierbij in het bijzonder aandacht voor de positie van minima. Wat de SP betreft, is de tijd van bezuinigen in het sociale domein voorbij - en gaat er weer flink geïnvesteerd worden.

BREUR: "Het schrappen van de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten is voor ons onacceptabel. Wij zien dan ook veel liever dat die benodigde twee ton gewoon aan het budget wordt toegevoegd, dan dat wij ons in allerlei bureaucratische bochten wringen om 'een nieuw beleid' vast te stellen dat de uitholling van het sociale domein moet maskeren."

De SP kondigde aan een wijzingingsvoorstel en een tweetal moties in te dienen op de gemeenteraadsvergadering van 23 januari. Partijen die mee willen doen, zijn van harte uitgenodigd.

Reacties

Goed zo Jan, ik hoop er 23 januari bij te zijn!

Reactie toevoegen

U bent hier