h

Iedereen doet mee?

12 februari 2020

Iedereen doet mee?

Foto: Baukje Hiemstra

Veenendaal Slechts middenmoter
op toegankelijkheid en inclusie

Veenendaal scoort onvoldoende op het gebied van toegankelijkheid. Uit een scan van het VN-verdrag handicap blijkt dat Veenendaal geen achterblijver is - maar ook geen koploper - op inclusiebeleid.
De SP vindt dit te mager, voor een gemeente dat het motto 'iedereen doet mee' voert...

Het VN-verdrag handicap is op 14 juli 2016 in werking getreden. Het verdrag wil de mensenrechten van mensen met een beperking bevorderen, beschermen en waarborgen. Gemeenten zijn sinds de ratificatie in 2016 verplicht om aan te geven hoe zij uitvoering geven aan het VN-verdrag handicap.

Uit de scan, die is aangeboden aan de gemeenteraad, blijkt ondermeer dat Veenendaal op veel gebieden nog in de verkennende fase zit, als het gaat om inclusie. "Voor een gemeente met als motto 'iedereen doet mee' vind ik dit behoorlijk teleurstellend," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Is het college wel tevreden?"
Wethouder Beek antwoordde graag meer te doen, maar het is deels ook een geldkwestie.

De SP, die het rapport op de agenda had gezet, greep de gelegenheid ook aan om aandacht te vragen voor een aantal praktische zaken. Het aantal invalidenparkeerplaatsen onder het gemeentehuis, de hoogte van de betaalautomaat, de onbegaanbaarheid van de rolstoelhelling voor het gemeentehuis, de hoge tafels in het vernieuwde vergadercentrum...

... en de afwezigheid van wegwijsbordjes naar de openbare toiletten in het centrum. Hier had de SP eind 2018 al aandacht voor gevraagd, naar aanleiding van een brief van de maag-lever-darmstichting. Het College had toen al gezegd dit op te pakken, maar dit is nog steeds niet gebeurd.

Reactie toevoegen

U bent hier