h

Omgevingsvisie doet niets aan wooncrisis

30 mei 2020

Omgevingsvisie doet niets aan wooncrisis

Foto: Boogh/Baukje Hiemstra

Voorstel SP: Schrap beperking op betaalbare woningen. (Afgewezen)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 mei, heeft de SP tegen de ontwerp-omgevingsvisie gestemd. De omgevingsvisie houdt vast aan een procentuele beperking op betaalbare woningen, en houdt daarmee de woningnood in stand. Een voorstel van de SP om die beperking te schrappen kreeg onvoldoende steun van de andere partijen.

Van de omgevingsvisie mag maar 30% van de woningen tot de sociale sector behoren. Dat maakt betaalbare woningen moeilijk te verkrijgen, terwijl die wel hard nodig zijn. De Veenendaler heeft gemiddeld het laagste jaarinkomen van de hele provincie, en veel starters en studenten kunnen geen woonruimte vinden. Wat de SP betreft moet het Veense woningaanbod beter toegespitst worden op die vraag.

De SP diende dan ook een voorstel in om het beperkte percentage uit de omgevingsvisie te schrappen. In de eerste plaats omdat het percentage de woningnood in stand houdt, en in de tweede plaats omdat zo'n concreet percentage niet in een visiedocument maar in nadere plannen thuishoort.
Het voorstel van de SP kreeg alleen steun van Lokaal Veenendaal, GroenLinks en Denk; de andere partijen stemden hier tegen.

Draai VVD

De VVD zei een week eerder nog dat ze het percentage niet vonden thuishoren in de omgevingsvisie. Maar toen de SP in de gemeenteraad voorstelde om het percentage te schrappen, gaven de neoliberalen niet thuis. De SP vindt de draai van de VVD bijzonder teleurstellend.

"De VVD en de SP zijn het vaak oneens over een heleboel dingen," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Maar als je het ergens over eens bent mag je toch hopen dat de VVD dat standpunt langer dan een week vasthoudt. Zelfs van de VVD had ik iets meer betrouwbaarheid verwacht."

Woonbehoefte

Uit onderzoek van de woningbouwverenigingen naar de woonbehoefte blijkt dat er de komende tien jaar 1500 betaalbare woningen in Veenendaal nodig zijn. "Minder bouwen dan dat vergroot het probleem enkel," aldus Breur.

Voor de SP is het belangrijk dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Daarom zet de SP in op meer woningen in het betaalbare en goedkope segment. Daarnaast voert de SP ondermeer actie tegen huurverhogingen en voor het afschaffen van de verhuurdersheffing.

amendement

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier