h

Partijen spreken afkeuring uit

13 mei 2020

Partijen spreken afkeuring uit

Foto: AJ Breur

Democratisch proces omzeild,
verordening geschonden...

De extra raadsvergadering van maandag 11 mei is afgelopen met het indienen van een Motie van Afkeuring. Lokaal Veenendaal, SP en andere partijen vinden dat het College van Burgemeester en Wethouders verkeerd hebben gehandeld door dit jaar geen Kadernota aan te bieden. Voor deze motie was echter geen meerderheid.

Elk jaar wordt er een Kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad, die daar vervolgens een besluit over neemt. In de Kadernota staan de beleidsplannen voor het komende jaar. Deze plannen worden daarna verder uitgewerkt in de Begroting.

Foto: Jan Breur

Dit jaar wil het College van Burgemeester en Wethouders echter geen Kadernota aanbieden aan de Gemeenteraad. Door de coronacrisis gaat het ze niet lukken om zo'n boekwerk aan te leveren - en bovendien weten ze nog niet hoe de financiële situatie eruit zal zien tegen de tijd dat de Begroting klaar moet zijn, en dat maakt vooruitplannen erg moeilijk.
Op eigen houtje heeft het College toen maar besloten om de Kadernota over te slaan.

Daarmee is het College in overtreding van de Financiële Verordening, waarin de regels staan hoe er in Veenendaal (ondermeer) moet worden omgegaan met belangrijke financiële beleidsstukken. Het College had op zijn minst toestemming moeten vragen aan de gemeenteraad om af te wijken van de normale gang van zaken. Niet op eigen houtje beslissen.

Foto: Franske van Hooijdonk / twitter.com

Lokaal Veenendaal, GroenLinks, PvdA, SP en Denk vinden dat het College een loopje heeft genomen met de regels en het democratische proces. Daarom dienden de partijen een Motie van Afkeuring in. Daarmee willen ze tegen het College zeggen: doe dit nooit meer!
De motie werd niet gesteund door de andere partijen.

Motie van Afkeuring

Reacties

Jammer, kunnen we als inwoners van Veenendaal nog iets aan doen? (ingezonden brief of i.d.)?

Reactie toevoegen

U bent hier