h

Schoonmaakhulp als maatwerk?

20 mei 2020

Schoonmaakhulp als maatwerk?

Foto: SP Veenendaal

Twijfel over argumentatie

Schoonmaakhulp als maatwerkvoorziening; het staat al lange tijd op het verlanglijstje van de SP. Nu stelt het College van Burgemeester en Wethouders voor om er inderdaad een maatwerkvoorziening van te maken.
Maar vanwege de sterk gedreven financiële argumentatie hiervoor, vermoedt de SP een flinke adder onder het gras...

Het grote voordeel van maatwerk is dat iedereen met een hulpvraag gezien kan worden. Maar het risico is dat besluiten over de mate van maatwerk kunnen worden kunnen worden gestuurd door financiële beperkingen. De teneur van het raadsvoorstel is zeer sterk gericht op financiële beheersbaarheid en dat maakt, dat je voorziet, dat aan de toelatingscriteria gesleuteld wordt als de uitgaven hoger dreigen te worden dan het in de begroting goedgekeurde budget.

Een argument als "grip op de toegang" leest dan al gauw als "mensen bij de zorg weghouden". Dat maakt de SP huiverig om in te stemmen met dit voorstel. Bovendien twijfelt de SP of er voldoende cliëntondersteuning is voor deze operatie.

Op donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

Reacties

Als de schoonmaak ondersteuning weer maatwerk wordt dreigen er weer mensen buiten de boot te vallen omdat de teugels weer aangescherpt worden komen wij er niet meer voor in aanmerking omdat Cor het makkelijk na werktijd kan doen terwijl hij het niet kan hij werkt niet voor niets bij Iw4 maar dat wordt niet mee genomen in de maatwerk dan moeten we weer een molen in om het te bewijzen dat hij het niet zelf kan

We moeten hier geen vinger maar "handen" aan de pols houden!

Reactie toevoegen

U bent hier