h

SP stelt vragen over wachttijden woningen

25 juni 2020

SP stelt vragen over wachttijden woningen

Foto: Baukje Hiemstra

"6 jaar en het wordt erger!"

Het aantal inschrijvingen en actieve inschrijvingen voor een woning in onze regio stijgt, het aantal reacties stijgt, terwijl het aanbod aan huizen flink daalt. Dit blijkt uit de Woningnet woonmonitor trendanalyse  van het 1e kwartaal van Huiswaarts.
"Dit kan niet anders dan betekenen dat we met het huidige beleid nog verder in de problemen gaan komen," concludeert de SP die hierover schriftelijke vragen stelt aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Al jaren vraagt de SP aandacht voor het enorme tekort aan sociale huurwoningen in Veenendaal. Vanuit het college wordt er al jaren lang stelselmatig ontkent dat er een wachtlijst zou zijn van zes jaar. Ook toen dit onlangs nogmaals door de bewoners van de Dennenlaan is aangegeven. Uit de woonmonitor blijkt dat de wachttijd wel degelijk zes jaar is.
Wat betreft heeft het College het nodige uit te leggen, vindt de SP.

De SP vraagt ondermeer een duiding van het College van deze cijfers, en wil dat het College de cijfers voortaan ieder kwartaal met de Gemeenteraad deelt. Bovendien vindt de SP dat er een wijziging in het beleid hard nodig is: er moeten meer betaalbare woningen komen!

schriftelijke vragen

Reacties

Helaas kan ik dit beamen.

Helios ontkennen zowel de gemeente Veenendaal als patrimonium woonservice het te probleem.

Ik ben een doorstromer en laat een huurwoning achter en staat 3 jaar ingeschreven.

Er word door de gemeente Veenendaal en patrimonium woonservice gewoon niet voldoende geïnvesteerd in nieuwbouw.

Reactie toevoegen

U bent hier