h

Iedereen moet mee kunnen doen!

27 oktober 2020

Iedereen moet mee kunnen doen!

Foto: Jan Breur

Lokale Inclusie Agenda

Gisteravond (maandag 26 oktober) heeft de gemeenteraad unaniem de Lokale Inclusie Agenda (LIA) vastgesteld. Aan de hand van dit document wordt er gewerkt aan een toegankelijkere - en daarmee inclusievere - samenleving voor mensen met een beperking.
De Lokale Inclusie Agenda is de uitwerking van een motie, die vorig jaar door o.a. ChristenUnie en SP is ingediend.

Hoewel het vaststellen van de LIA een belangrijke stap in de goede richting is, zijn we er daarmee wat de SP betreft nog niet.
"Inclusie is pas af," zei fractievoorzitter Jan Breur in het debat, "als iedereen onbelemmerd mee kan doen."
Daarom wilde de SP het niet laten bij het eenmalig vaststellen van het document, maar het met enige regelmaat terug te laten komen. Wethouder Beek zegde dit toe.

In de aanloop naar de vaststelling van de LIA, deed Amir Al Itejawi van Hoorcafé Veenendaal nog enige handreikingen ter bevordering van de inclusie van doven en slechthorenden. De SP vindt deze tips zeer interessant. Goede kans dat hier binnenkort verder over gesproken wordt...

Reactie toevoegen

U bent hier