h

Kinderen buitensluiten is onaanvaardbaar

21 oktober 2020

Kinderen buitensluiten is onaanvaardbaar

Foto: A.J. Breur

Openbaar onderwijs hoort
voor ieder kind toegankelijk te zijn

Het weren van kinderen van het Openbaar Onderwijs is, wat de SP betreft, geen begaanbare weg. Daarom stemde de partij tegen een motie die ProVeenendaal en het CDA indienden naar aanleiding van het Integraal Huisvestingsplan voor de scholen.
Er moet een oplossing gevonden worden voor de situatie in Oost, maar wat deze partijen voorstellen is dat niet...

Het Integraal Huisvestingsplan nam afgelopen donderdag (15 oktober) een flink deel van de avond in beslag. Zo'n groot deel, dat de raadsvergadering niet eens afgekomen is. Na de herfstvakantie wordt er verder vergaderd.

Dat er zo lang over dit onderwerp is gesproken is niet verwonderlijk. In het Integraal Huistvestingsplan (IHP) staat het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende jaren beschreven. En met name de situatie in Veenendaal Oost is hierin een heet hangijzer. Er is te weinig lesruimte in het Ontmoetingshuis. Daarom stelde het College voor om 5 groepen van openbare basisschool 'Balans' te verbannen naar het (zwaar verouderde) pand van de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm - ver buiten de wijk.

Het schoolbestuur van Wereldkidz (de stichting waaronder 'Balans' valt) kon zich niet vinden in het IHP. En omdat de handtekening namens het openbaar primair onderwijs ontbrak onder dit IHP, kon de SP er ook niet mee instemmen. Het IHP is niet af als niet alle scholen erachter staan, en het  openbaar onderwijs is (wederom) het kind van de rekening...

Twee moties

Foto: SP Veenendaal

Dat er wat aan de situatie gedaan moest worden, daarover was bijna iedereen het eens. Er zijn maarliefst twee moties ingediend door verschillende partijen die allebei het College opriepen om weer het gesprek aan te gaan met de scholen, en een oplossing te vinden.

Eén motie werd ingediend door Lokaal Veenendaal, SP en anderen; de andere door ProVeenendaal en het CDA. Beide moties leken sterk op elkaar, met één belangrijk verschil: in de motie van ProV en CDA werd het weren van kinderen expliciet vermeld als mogelijke 'oplossing'.

In de discussie is er verwoed geprobeerd om de twee moties tot één breedgedragen motie samen te smelten. Maar ProVeenendaal en CDA bleven ijzerenheinig vasthouden aan het buitensluiten van kinderen. Dit was voor hen kennelijk belangrijker dan het komen tot overeenstemming met andere partijen.
Dus de twee moties bleven twee moties.

De motie van Lokaal Veenendaal, SP, D66, GroenLinks, PvdA en Denk haalde uiteindelijk geen steun van een meerderheid binnen. De motie van ProVeenendaal en CDA, die het weghouden van kinderen als oplossing ziet voor het onderwijshuisvestingsprobleem, wel. Voor SP en D66 was steun aan deze motie geen begaanbare weg.

"Ik heb er al moeite mee dat sommige scholen in het bijzonder onderwijs kinderen weren, op welke grond dan ook," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Maar het openbaar onderwijs hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Kinderen buitensluiten is geen optie, geen oplossing."

Reactie toevoegen

U bent hier