h

Mondkapjes niet besproken...

9 oktober 2020

Mondkapjes niet besproken...

...Vergadering liep uit

Gisteravond (donderdag 8 oktober) wilde de SP, mede namens een groot aantal partijen, het College verzoeken om gratis mondkapjes te verstrekken aan minima.
Doordat de onderwerpen die eerder op de agenda stonden zoveel tijd innamen, is het daar
(nog) niet van gekomen. Met nog enkele agendapunten te gaan is er maandag een extra avond ingelast om de vergadering af te maken.

De SP wilde het verzoek doen in de raadscommissie, waar ook andere zaken besproken zouden worden. Het eerste agendapunt - het Integraal Huisvestigsplan (IHP) voor scholen - nam vrijwel de hele avond in beslag. Daarna werd de Lokale Inclusie Agenda nog besproken, maar toen was de vergadering al over haar eindtijd heen. Met nog meerdere agendapunten te gaan, werd de vergadering geschorst.

Het agendapunt waar de SP het verstrekken van mondkapjes wilde bespreken, is dus nog niet behandeld. Maandag wordt de vergadering voortgezet. Dan wil de SP het alsnog bespreken.

van Dringend advies tot plicht...

Mondkapjes verminderen het risico dat het virus COVID-19 zich verspreid. Bovendien geldt op verschillende plekken het dringende advies en soms zelfs de plicht om ze te dragen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en op scholen voor voortgezet onderwijs. Heb je meerdere kinderen op het voortgezet onderwijs, dan kan het dus behoorlijk aantikken.
"Ruim 3.000 inwoners van onze gemeente leven onder de armoedegrens," aldus SP'er Sietse van der Bij. "Met dit voorstel zorgen we ervoor dat deze mensen zich ook aan de geldende adviezen kunnen houden. Geldtekort mag nooit een reden zijn om je niet aan de adviezen te kunnen houden."

Foto: Jan Breur

In het openbaar vervoer zijn mondkapjes verplicht...

Wordt vervolgd...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier