h

Meldpunt WMO gemeente Veenendaal

27 november 2020

Meldpunt WMO gemeente Veenendaal

Foto: SP / Spanning
  • Heeft u te maken met afschaling van aan u toegekende zorg?
  • Heeft u het gevoel dat uw hulpvraag onvoldoende gehoord wordt?
  • Heeft u het gevoel dat uw gezondheidssituatie niet genoeg deskundig beoordeeld wordt?
  • Bent u ook overvallen door een telefoontje van het WMO met vragen over uw gezondheid en zorg?
  • Heeft u te maken met lange beslistrajecten terwijl u op kort termijn zorg nodig heeft?
  • Heeft u het gevoel dat er zorgvuldig met uw privacy wordt omgesprongen?
  • Is het voor u ook zwaar om steeds weer de reden van uw hulpvraag uit te leggen aan andere consulenten en disciplines?

naar het meldpunt

Bij de Hulpdienst van SP Veenendaal komen de laatste tijd weer meer vragen en opmerkingen binnen over het functioneren van de WMO van de gemeente Veenendaal. Omdat dit een zorgelijke ontwikkeling is heeft de Hulpdienst een meldpunt geopend over het functioneren de WMO. 

Nog steeds hoort de Hulpdienst klachten over zaken als het steeds weer moeten uitleggen, aan verschillende WMO-consulenten en andere disciplines, wat de reden van de hulpvraag is, terwijl die informatie toch in het dossier beschikbaar en dus bekend is. Dat nodeloos steeds weer opnieuw moeten vertellen van hun verhaal valt velen heel zwaar.
Ook gaan de klachten over vermindering van huishoudelijke hulp of zorg, over het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden, over veel tijd en overleg (en dus hoge organisatiekosten) voordat een beschikking wordt afgegeven en over te weinig rekening houden met de behoeften en mogelijkheden van de hulpvragers. Moeizame WMO-trajecten bezorgen de hulpvragers immers meer irritatie en stress, en dat is niet bevorderlijk voor hun kwaliteit van leven en voor eventueel herstel. 

De Hulpdienst is bang dat mensen met een zorgvraag zo meer en meer de prijs moeten betalen voor de mislukte decentralisaties, de overheveling van een aantal rijkstaken naar de gemeenten zonder daarbij ook voldoende geld bij geleverd wordt.

Via het nieuwe meldpunt gaat de Hulpdienst daarom nu op zoek naar recente verhalen van mensen over de WMO en de problemen, die ze daarmee hebben. Ieder, die merkt of gemerkt heeft, dat zaken bij de WMO van de gemeente Veenendaal moeizaam en weinig behulpzaam verlopen wordt gevraagd dit verhaal met de Hulpdienst te delen, zodat al deze problemen onder de aandacht van de lokale politici gebracht kunnen worden.

De verhalen kunnen per e-mail worden ingezonden naar hulpdienst@spveenendaal.nl of per Whatsapp naar 06-42380538. Ook kunnen zij via een online formulier worden ingediend op https://veenendaal.sp.nl. Als u het verhaal liever vertelt dan opschrijft kunt u ook op één van die manieren contact opnemen; een medewerker van de Hulpdienst komt hier dan graag met u over praten. 

naar het meldpunt

Reacties

Ik zal mijn oren te luisteren leggen !! Ik geef het vaak door, mensen die de computer niet machtig zijn, waar kunnen deze mensen terecht?

Het kan ook telefonisch. Het telefoonnummer staat in het artikel.

Reactie toevoegen

U bent hier