h

SP stemt TEGEN de begroting

10 november 2020

SP stemt TEGEN de begroting

Foto: Jan Breur

Een verantwoordelijkheid die wij niet kunnen dragen

"De begroting voor het komende jaar is sluitend, zonder dat er een lastenverzwaring heeft moeten plaatsvinden," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur tijdens zijn stemverklaring over de begroting. "De vraag is alleen tegen welke prijs. De ambitie voor klimaatneutraliteit is uit het raam gevlogen, en in het sociale domein worden wij opgezadeld met een een verantwoordelijkheid die wij niet kunnen volbrengen."
Om die reden zag de SP zich genoodzaakt om tegen de Programmabegroting te stemmen.

Op donderdag 5 en maandag 9 november vergaderde de gemeenteraad over de Programmabegroting 2021-2024. Hierin staan de financiële kaders voor het beleid voor de komende jaren.
Vanwege de coronacrisis was het opstellen van de begroting onzekerder dan normaal. "Het College van Burgemeester en Wethouders is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een 'mild scenario'," stelde Breur vast - om vervolgens te vragen: "Valt wat wij nu meemaken binnen de kaders van dit milde scenario, of kunnen wij over een paar weken die hele begroting in de prullenbak gooien?"
Wethouder Verloop antwoordde hierop dat het geen zich nu voltrekt inderdaad past in het 'milde scenario', en dat de begroting overeind blijft staan.

Naast de coronacrisis is er nog iets wat het opstellen van een begroting moeilijk maakt. De gemeente krijgt te weinig geld van de Rijksoverheid om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Met name in het sociale domein (WMO, Jeugdhulp en Participatiewet) zijn de tekorten enorm.
Breur stond hierbij stil in zijn Algemene Beschouwingen.
"Van begin af aan heeft de SP in de gemeenteraad hiervoor gewaarschuwd. Nu begint bij andere partijen ook het besef te komen dat het zo niet kan, maar jarenlang waren wij een roepende in de woestijn."
Bovendien heeft de SP stevige kritiek op de manier waarop de gemeente de zorg heeft ingericht.
"Het geld dat we hebben gaat voor een groot deel op aan onnodige bureaucratie," zegt Breur, "terwijl de zorg jaar in jaar uit wordt versoberd en afgeschaald."

Eén van de manieren waarop het College de begroting sluitend heeft gekregen, is door de ambitie Veenendaal Energieneutraal 2035 los te laten.
Verschillende partijen, waaronder de SP, deden nog voorstellen om de ambitie vast te houden of te verleggen naar 2040. Echter; het College - en in hun kielzog de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal - wilden hier echter niets van weten.
"De apocalyps wacht niet tot wij ons huishoudboekje op orde hebben," waarschuwde Breur.

Uiteindelijk eindigde de begroting zonder ambities voor de energietransitie, maar met een enorme taak in het sociale domein die niet op een verantwoorde manier kan worden volbracht met de middelen die we daarvoor hebben.
"Om die reden," zei de SP'er, "zijn wij genoodzaakt om tegen te stemmen."


Zie ook:
Programmabegroting 2021-2025

Binnenkort gaan wij op deze site in op de verschillende ingediende voorstellen.
WORDT VERVOLGD...

Reacties

In mijn raadsperiode heb ik namens de VVD steeds betoogd dat de WMO onbetaalbaar zou gaan worden en staafde dat ook in mijn betogen met cijfers. Ik voelde mij toen een roepende in de woestijn en denk ook dat ik de eerste was die dit probleem heb aangekaard.

Niet om je in twijfel te trekken, Siem, maar ik heb de steun van de VVD erg gemist toen ik opriep om tegen het Bestuursakkoord te stemmen. Kees Oskam van GroenLinks was de enige die ik aan mijn zijde vond; de overige partijen vonden het allemaal maar best.

Reactie toevoegen

U bent hier