h

Algemene Beschouwingen 2020 - Integrale tekst

1 november 2020

Algemene Beschouwingen 2020 - Integrale tekst

Foto: Toke van de Rovaart

Met elkaar voor Veenendaal!

De coronacrisis treft ons allemaal. Fysiek, sociaal en economisch.
Onze gedachten gaan uit naar de mensen in quarantaine en op de IC's, naar hun families, naar de nabestaanden van de overledenen, en naar de ondernemers en werkenden die door deze crisis in hun bestaanszekerheid worden aangetast.

Om iedereen te beschermen tegen, en te compenseren voor, de gevolgen van de coronacrisis, is het beroep dat nu gedaan wordt op de gemeente extra groot. Dit, terwijl de gemeente het al niet breed heeft. Het resultaat van jarenlang uitknijpbeleid van de kabinetten Rutte wordt nu duidelijker zichtbaar dan ooit.
Rutte heeft de verantwoordelijkheid voor zijn bezuinigingen afgewenteld op de gemeenten. Hij gooide steeds meer taken op het bordje van de gemeente, zonder het daarvoor benodigde geld mee te leveren.

Van begin af aan heeft de SP in de gemeenteraad hiervoor gewaarschuwd. Nu begint bij andere partijen ook het besef te komen dat het zo niet kan, maar jarenlang waren wij een roepende in de woestijn. De gemeente zou die taken zogenaamd beter kunnen. Maar ondertussen is Veenendaal nog steeds bezig met de organisatiestructuur, die vijftien jaar geleden al op poten gezet had moeten worden. Het geld dat we hebben gaat voor een groot deel op aan onnodige bureaucratie, terwijl de zorg jaar in jaar uit wordt versoberd en afgeschaald.

De zorg is niet het enige terrein waar we als gemeente vastlopen. Er is ook sprake van een wooncrisis. Mensen moeten te lang wachten op een woning, en worden uit nood gedwongen om genoegen te nemen met een woning die eigenlijk niet geschikt is,of te duur. De nood is het  hoogst in het goedkope segment, maar de meeste partijen in Veenendaal willen dat er vooral duurdere woningen worden bijgebouwd. Wat de SP betreft kan Veenendaal dit zich niet permitteren: de ruimte is schaars, benut die om in de behoefte te voorzien.

Veenendaal is een plaats van harde werkers. Wij kunnen uit deze crisis komen, als we samen de schouders eronder zetten. Maar dan moet er wel een andere koers worden ingezet. En koers van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met elkaar voor Veenendaal.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier