h

Vreemde Verantwoording

23 december 2020

Vreemde Verantwoording

Vervolg op Bijzonder Boekhouden

In de raadscommissie van 10 december gaf AJ Breur namens de SP aan niet gelukkig te zijn met de Bestuursrapportage en het bijbehorende raadsvoorstel (met meer dan 60 deelbesluiten). Op 17 december werd er in de gemeenteraad over het voorstel gestemd - en was het aan de andere meneer Breur de beurt om het woord te voeren. Inmiddels was er al meer duidelijk...

De wijzigingsvoorstellen die de partij overwoog zijn uiteindelijk niet ingediend. De tijd tussen de oordeelsvormende commissievergadering en de besluitvormende raadsvergadering is benut om extra informatie te achterhalen. Uit die informatie bleek dat er bij het verplaatsen van gelden die onvoldoende gemotiveerd leken, wel degelijk een motivatie te vinden was. Alleen in andere documenten.

"Wat wij in een situatie als deze minimaal verwachten is, dat hier in een voetnoot verwezen zou zijn naar de betreffende tekst in dát document of dat in de verantwoording herhaald zou zijn, wat al in dat andere document was toegelicht," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Nú was de suggestie, dat er geld over was en dus niet in het project uitgegeven hoefde worden en toch werd doorgesluisd naar 2021. En het vinden van de juiste informatie was een zoekproject dat simpel voorkomen had kunnen worden."

Uiteindelijk stemde de SP toch in met deze Bestuursrapportage.
Breur: "Voor nu gaan wij akkoord, ondanks dat wij ons met deze methodiek nog steeds niet prettig voelen en ik kan daarom ook toezeggen, dat wij dit gevoel zullen blijven ventileren totdat dit door verbeteringen niet meer het geval is."


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier