h

Parkeerproblemen Pampagras

28 februari 2021

Parkeerproblemen Pampagras

Foto: Baukje Hiemstra

SP stelt schriftelijke vragen...

Aan de Pampagras vinden er momenteel bouwwerkzaamheden plaats. Die hebben tot gevolg dat bewoners en bezoekers hun auto niet kwijt kunnen - wat weer tot nieuwe problemen leidt. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Bewoners kunnen nu niet dicht bij huis parkeren. Dat is voor oudere mensen erg lastig. Bovendien kan de thuiszorg hun cliënten moeilijk bereiken, of worden zij genoodzaakt hun auto op onlogische, overlastgevende plekken neer te zetten. Bij noodsituaties is het nog maar de vraag of de hulpdiensten erbij kunnen.

Bij de SP kwamen hierover verschillende signalen binnen.
Raadscommissielid Sietse van der Bij stelde daarom een set vragen op, waarin het College van Burgemeester en Wethouders om toelichting en verantwoording werd gevraagd. Deze vragen werden vervolgens ingediend door fractievoorzitter Jan Breur.

Onlangs besteedde XON-nieuws een item hieraan. Het filmpje is ondermeer terug te zien op onze YouTube-pagina.


Zie ook:
Filmpje XON-Nieuws

Reactie toevoegen

U bent hier