h

Motie: Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost

28 april 2021

Motie: Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost

Foto: AJ Breur

Afgewezen door coalitiepartijen

In Veenendaal Oost is er een groot probleem gaande op het gebied van onderwijshuisvesting. Er zijn maarliefst vier scholen geplaatst in het ontmoetingshuis - terwijl daar helemaal geen ruimte voor is. De voltallige oppositie diende een motie in om tot een oplossing te komen, maar noch Wethouder Verloop noch de coalitiepartijen stelden dit op prijs...

Het probleem tekende zich duidelijk af, afgelopen oktober. Toen werd het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs vastgesteld - maar de handtekening namens het openbaar basisonderwijs ontbrak.
Volgens het huisvestingsplan zou de openbare basisschool in het ontmoetingshuis een deel van haar leerlingen moeten 'verbannen' naar de Sterke Arm - buiten de wijk. De gemeenteraad nam een motie aan om Wethouder Verloop aan te sporen om tot een passende oplossing te komen.

Foto: SP Veenendaal

Het nieuwe schooljaar nadert echter al met rasse schreden, maar een oplossing is nog steeds niet in zicht. Inmiddels hadden de leerkrachten en leerlingen ook een petitie aangeboden aan de gemeenteraad: het water staat aan de lippen; er is accuut meer onderwijsruimte nodig in Oost.
Het had er alle schijn van dat Wethouder Verloop dit probleem niet kan oplossen binnen de kaders die hem eerder gegeven waren. Dus namen de oppositiepartijen (D66, Lokaal Veenendaal, CDA, SP, Denk, GroenLinks en PvdA) het initiatief om hem nieuwe kaders mee te geven.

Wethouder Verloop bedankte vriendelijk voor deze nieuwe kaders.
Iets minder vriendelijk reageerden coalitiepartijen ProVeenendaal,VVD en SGP. Met woorden als "spelletjes spelen" en "voor het karretje spannen" sabelden zij de motie neer. En net als de ChristenUnie stemden zij tegen.

Het debat heeft bij SP-raadslid Jan Breur verbazing teweeggebracht:
"Een aantal partijen dient een motie in om de Wethouder in positie te brengen, om een probleem op te lossen, en de Wethouder zegt nee bedankt. En een aantal coalitiepartijen gebruikt hele groteske termen. Ik kan die weerstand niet plaatsen, en ik raad betreffende collega's dan ook aan om introspectie bij zichzelf te plegen waar die aversie vandaan komt."

motie

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier