h

In de strijd tegen afval

26 september 2021

In de strijd tegen afval

Foto: Toke van de Rovaart

Moties bij beleidsplan huishoudelijk afval

Op 16 september jongstleden besprak de gemeenteraad het Beleidsplan Huishoudelijk Afval. De SP heeft hierbij een drietal moties ingediend om de verrommeling van Veenendaal tegen te gaan. Eén daarvan werd teruggetrokken na een toezegging door wethouder Verloop...

Dat betreft een motie om openbare prullenbakken uit te rusten met doneerringen waarin statiegeldflesjes gehangen kunnen worden. Die kunnen dan benut worden door Veenendalers die krap bij kas zitten, of om een goed doel te steunen. Deze motie werd mede-ingediend door GroenLinks en de PvdA.
Wethouder Verloop gaf aan dit een interessant idee te vinden, maar wilde een slag om de arm houden. Kleine flesjes vallen immers pas net onder de statiegeld-regeling, en mogelijk gaan er nog meer dingen onder het statiegeld vallen. Hij beloofde de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten te houden. Dat was voor SP-fractievoorzitter Jan Breur voldoende: de motie werd ingetrokken. Samen met Verloop zal ook de SP de ontwikkelingen in de gaten houden...

In een andere motie werd gevraagd om bewoners van apartementencomplexen zelf de mogelijkheid te geven om kleine storingen (bijvoorbeeld door verstoppingen) in de afvalzuil zelf op te lossen. Dat scheelt tijd, geld en irritatie, omdat er geen monteur bij hoeft te komen. En bovendien voorkomt het dat mensen noodgedwongen hun afval maar naast de zuil plaatsen, in plaats van erin.
Voor deze motie was geen meerderheid.

In de derde motie werd gevraagd om de verkleiningen op de openingen van openbare prullenbakken te verwijderen. Nu zijn de openingen te klein, waardoor mensen hun rommel er niet (goed) in kwijtkunnen, en er nodeloos extra zwerfafval ontstaat. Die verkleiningen zijn een ramp voor het straatbeeld en de leefbaarheid, vindt de SP, en daarom moeten ze weg.
Helaas was ook hiervoor geen meerderheid.

De SP blijft strijden voor een schoon en leefbaar Veenendaal.
U kunt hierbij helpen, bijvoorbeeld door vervuiling te melden via (On)fris Veenendaal. Zo brengen wij de knelpunten in kaart, zodat we het beleid daarop kunnen bijsturen.

Moties:
Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier