h

Infiltratie: Gemeente ontkent...

19 oktober 2021

Infiltratie: Gemeente ontkent...

Foto: Baukje Hiemstra

"Wel onderzoek, niet heimelijk..."

In Veenendaal zijn geen moskeeën geïnfiltreerd, laat de gemeente weten naar aanleiding van berichten in ondermeer het NRC. De gemeente laat weten dat zij het bureau NTA onderzoek hebben laten doen, maar dat dit niet heimelijk heeft plaatsgevonden.
Op donderdag 21 oktober vindt hierover een spoeddebat plaats in de gemeenteraad.

"NTA verklaart in Veenendaal géén heimelijke bezoeken gebracht te hebben aan de moskeeën en dat personen die geïnterviewd zijn wisten dat zij meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente," laat de gemeente in een persbericht weten. "Van infiltratie, zoals door het NRC gesuggereerd werd, is geen sprake."

De gemeente zou het onderzoek hebben laten doen om "zicht te krijgen op het lokale speelveld", naar aanleiding van landelijke aandacht voor terrorisme, radicalisering en uitreizigers. De gemeente geeft aan uitdrukkelijk met NTA te hebben afgesproken dat het onderzoek en de onderzoeksmethoden voldoen aan de geldende privacywetgeving en juridische kaders.

Reactie SP

SP-fractievoorzitter Jan Breur is deels, maar niet geheel gerustgesteld met het persbericht. "Dat er zo uitdrukkelijk is afgesproken is dat NTA zich aan de wet zou houden, suggereert dat dit niet voor de hand lag," zegt hij.

Breur, en de andere gemeenteraadsleden zijn in afwachting van een feitenrelaas en een raadsinformatiebrief over deze kwestie. Die komt in de loop van woensdag. Breur hoopt dat deze meer helderheid geven over wat er precies is gebeurd.

Ondertussen, buiten veenendaal...

"Hier zijn particulieren ingezet om AIVD-onderzoek uit te voeren," stelt hoogleraar cross-cultureel recht Tom Zwart in het NRC. In een tiental gemeenten heeft NTA onderzoek gedaan bij Islamitische organisaties. "De politiek zal corrigerend moeten optreden zodat dit niet meer kan gebeuren."

"Wat voor voorbeeld geeft een overheid die zich niet aan de eigen regels houdt en zo geen bescherming biedt aan eigen inwoners?" Vraagt SP-Tweede-Kamerlid Michiel van Nispen zich af in diezelfde krant. Hij geeft aan dat de NCTV, die gemeenten met NTA in contact heeft gebracht en betaalde voor de onderzoeken, een kwalijke rol heeft gespeeld in dit geheel - onder verantwoordelijkheid van demissionair minister Grapperhaus.
"De minister heeft dus of geen idee hoe deze dienst opereert of hij keurt dit goed, wat nog kwalijker zou zijn."

Bij de organisaties die onderzocht zijn, is de bereidheid om met de lokale overheid samen te werken flink afgenomen. Hun vertrouwen heeft een behoorlijke knauw opgelopen. Wat dat betreft hebben de onderzoeken van NTA juist een averechts effect gesorteerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een zeer zorgelijk beeld. Er zijn nogal wat voorwaarden verbonden aan onderzoeken die een gemeente naar een inwoner mag doen. En het is nog maar zeer de vraag of er aan die voorwaarden is voldaan. "Gemeenteraden kunnen hun onafhankelijke interne toezichthouder vragen dit te onderzoeken," geeft de privacywaakhond aan.
"Dat," zegt Jan Breur, "lijkt mij een goede eerste stap."

WORDT VERVOLGD...


Zie ook (NRC):
Zie ook (SP):

Reactie toevoegen

U bent hier