h

Opmaat voor een nieuw theater

29 november 2021

Opmaat voor een nieuw theater

Podium voor Veense cultuurmakers

Afgelopen donderdag (25 november) heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuw theater. Er gaat onderzocht worden wat de (on)mogelijkheden zijn van een theater met meerdere zalen. En hoewel de partijen op zijn zachtst gezegd zeer verschillend tegen de materie aankijken, is het voorstel bijna unaniem aangenomen.

De VVD had een welhaast onkarakteristiek 'the sky is the limit-visioen', wat zelfs voor de grootste idealpolitiker te mooi is om waar te zijn. Daar tegenover stond de SGP, die gewoon helemaal geen nieuw theater wilde.
Voor de SP is het vooral belangrijk dat er een podium geboden wordt aan Veense cultuurmakers, en dat er een laagdrempelige plek is voor ontmoeting en cultuur.

Kosten versus ambitie

"Wij zijn niet de partij die cultuur wil uitspelen tegen de WMO, het minimabeleid of de openbare ruimte," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Maar we beseffen wel dat alles geld kost, en dat verdient een zorgvuldige afweging." Daarom wil de SP niet direct het duurste van het duurste, maar wil per onderdeel inzage in de kosten. Zodoende kan er op- of afgeschaald worden in ambitie, naarmate wat realistisch is.

VVD-woordvoerder Ruben Schoeman zag in een multicomplex met een grote zaal, meerdere multifunctionele- en bioscoopzalen, woningen en verticaal groen vooral kansen voor Veense bedrijven.
"Zo'n grote klus moet natuurlijk wel openbaar aanbesteed worden. Misschien zelfs Europees," bracht SP'er Breur daar tegenin. "Hoe wilt u waarborgen dat de klus ook daadwerkelijk bij Veense bedrijven terechtkomt?"
Een vraag waar Schoeman geen antwoord op had en die hij doorspeelde naar de Wethouder.

Foto: SP Veenendaal

ChristenUnie, CDA en SP dienden gezamenlijk een motie in om het vervolgonderzoek vraag en aanbod te toetsen aan de ambities, en de businesscase extern te laten toetsen. Dit, omdat zo'n dure onderneming toch echt zorgvuldigheid vereist. 

Stemming

Het raadsvoorstel om de optie van een theater met grote zaal en extra ruimtes verder uit te werken werd - na een toezegging van Wethouder Lochtenberg om het onderzoek "modulair afpelbaar" te laten plaatsvinden - bijna unaniem aangenomen.
Alleen de SGP, die sowieso tegen vernieuwing van het theater is, stemde tegen.

De motie "Onderbouwing exploitatiebijdrage" van ChristenUnie/CDA/SP kreeg eveneens een ruime meerderheid achter zich. Daarmee wordt er zorgvuldig omgegaan met ambities, en wordt er op verantwoorde wijze een stap gezet naar een podium voor Veense cultuurmakers...

motie

Reactie toevoegen

U bent hier