h

MOTIE SP: Stop plundering van de gemeentelijke prijzenkast

21 december 2021

MOTIE SP: Stop plundering van de gemeentelijke prijzenkast

Gemeenteraad stond erbij en keek ernaar

Tijdens de raadsvergadering van 16 december heeft de SP een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat het College van Burgemeester en Wethouders niet zomaar aan de haal gaat met gemeentelijke prijzen. Eerst moet de gemeenteraad geconsulteerd worden.
De gemeenteraad was het hiermee niet eens; de motie kreeg geen steun van andere partijen.

Aanleiding van de motie was het verdwijnen van 'de Lampion'. Die is opgegaan in de 'Oog voor Veenendaal-prijs'. En daar is weer de €100,- die genomineerden ontvangen uit geschrapt. En dat allemaal in het geniep.
Het heeft SP'er Sietse van der Bij haast een jaar gekost om deze slinkse uitholling van de Veense vrijwilligersprijzen überhaupt openbaar en bespreekbaar te krijgen.

Het is opmerkelijk dat het College zo rigoureus snijdt in de vrijwilligersprijzen, zonder de Gemeenteraad hierin te kennen. Temeer, omdat de prijzen op initiatief van de Gemeenteraad zijn ingesteld. En met veel enthousiasme: de moties voor de 'Oog voor Veenendaal'-prijs en de 'Veense Kei' kregen destijds unanieme steun; bij de motie voor de 'Lampion' stemde alleen de SGP tegen.

Blijkbaar is de SP de enige die er zo over denkt. Uit de stemming over deze motie blijkt dat de gemeentelijke vrijwilligersprijzen niet veilig zijn bij de andere partijen...

motie

Zie ook:

 

Reactie toevoegen

U bent hier