h

MOTIE: Begin met vertrouwen

5 juli 2022

MOTIE: Begin met vertrouwen

Spoeddebat bijstandsfraudebingo

Op basis van leeftijd, geslacht of opleidingsniveau in het verdachtenbankje geplaatst worden? Dat zou niet moeten kunnen! Maar de gemeente deed het bij mensen in de bijstand. Daarom vond er gisteravond (maandag 4 juli) een spoeddebat plaats, waar de SP een motie indiende...

Aanleiding voor het spoeddebat waren mediaberichten, dat de gemeente Veenendaal gebruik maakte van de zogeheten 'DPS-Matrix'; oftewel de bijstandsfraudebingokaart. Daarin werd op basis van allerlei factoren - bijvoorbeeld je geslacht - berekend wat je fraudeprofiel was.
Behalve discriminatoir is deze methode ook nog eens niet-wetenschappelijk. Dit was reden voor zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om te adviseren te stoppen met de DPS-Matrix. Maar die boodschap was niet aangekomen bij de gemeente Veenendaal ~ die hem bleef gebruiken tot het systeem niet meer werd ondersteund...
...twee weken geleden.

Wethouder Stroobosscher verdedigde het gebruik van de bijstandsfraudebingokaart met het feit dat er nu eenmaal aan fraudebestrijding moet worden gedaan. Maar SP-fractievoorzitter Jan Breur maakte korte metten met deze verdedigingslinie.
"Er is niemand die beweert dat je niet aan fraudebestrijding moet doen. Waar het hier om gaat, is dat er onderscheid wordt gemaakt op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau. Dat zijn persoonskenmerken, en dat is principieel iets anders dan onderscheid op gedrag."
Ook het feit dat de gemeente niet op de hoogte was van het advies van het ministerie en de VNG zinde Breur geenszins.
"Hoe gaan we om met mensen in de bijstand, die iets niet meegekregen of iets niet goed begrepen hebben?"

Wat de SP betreft moet vertrouwen het vertrekpunt zijn. Daarom diende Breur een motie in, waarin het College werd opgeroepen om in beginsel voor alle Veense bijstandsgerechtigden de lichte controle toe te passen. De controle zou pas moeten worden aangescherpt als iemands gedrag daar aanleiding toe geeft.
De motie werd alleen gesteund door GroenLinks, PvdA en D66.

motie

 

Reactie toevoegen

U bent hier