h

'Godfather' zwaait af...

6 september 2023

'Godfather' zwaait af...

Foto: AJ Breur / SP Veenendaal

... afscheid dat geen afscheid is

Eerder dit jaar is Jan Breur gekozen tot lid van Provinciale Staten. Om die reden keert de 'Godfather van SP Veenendaal' het komende politieke seizoen niet terug in de Gemeenteraad. Op de ledenbijeenkomst van 4 september werd stilgestaan bij de 20 jaar waarin hij zich heeft ingezet voor SP Veenendaal.

Jan Breur is betrokken geweest bij het oprichten van SP Veenendaal en de Veense Jongerenraad. Hij was in 2006 ook de eerste SP'er die in de Gemeenteraad van Veenendaal een zetel innam.
Bovendien mag hij zich geestelijk vader noemen van Veenendalers Voor Vrede, Roodstock Strandfestival en het Novemberdebat.

Vandaag de dag is hij de enige Veenendaler én de enige SP'er in de Provinciale Staten van Utrecht. Bovendien heeft hij een gezin met twee kleine kinderen. Daarom moet het op lokaal niveau een tandje minder.

Op de ledenvergadering van 4 september werd hij verrast met een bedank-speech en een aardigheidje als blijk van waardering voor zijn inzet.
Inzet die overigens doorgaat voor de SP op provinciaal niveau. En ook binnen de afdeling Veenendaal blijft hij een betrokken lid.
Van een ECHT afscheid is dus vooralsnog geen sprake...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier