h

Tweestaten-oplossing: verder weg EN relevanter dan ooit

2 november 2023

Tweestaten-oplossing: verder weg EN relevanter dan ooit

Foto: SP / SP.nl

Een goed gesprek over Israël/palestina

"Er moet onmiddellijk een staakt het vuren komen. Als we dat vandaag afspreken, kunnen de doden van morgen gespaard worden," zei SP-leider Lilian Marijnissen op het vredessymposium dat de SP heeft georganiseerd naar aanleiding van de gruwelen in Gaza. "Het geweld moet stoppen, en dat zullen wij blijven roepen."

Ook een groep Veenendalers was naar het symposium afgereisd, om te luisteren naar deskundigen uit binnen- en buitenland. We kijken terug op een bijzonder interessante, leerzame en nuttige avond...

Onder leiding van Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk spraken, naast Marijnissen, ook Tiny Kox (President van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa), Thomas van Gool (projectleider Israël/Palestina bij PAX), Edwin van 't Pad (The Rights Forum), Peter Malcontent (docent-onderzoeker politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht), Gideon Levy (journalist en columnist van de Israëlische krant Haaretz), Bernard Sabella (leider Palestijnse delegatie in Parlementaire Assemblee Raad van Europa en professor sociologie).

Opvallend onder deze sprekers was, hoe breed gedragen de tweestaten-oplossing is. In de woorden van Marijnissen: "Een twee-staten oplossing lijkt in deze ellende verder weg dan ooit. Maar het is relevanter dan ooit. Er kan alleen maar vrede komen als de Palestijnen hun recht op nationale zelfbeschikking eindelijk kunnen uitoefenen. En dus moet Israël eindelijk een einde maken aan de bezetting, de nederzettingen ontmantelen en onderhandelingen beginnen over het vormen van een levensvatbare soevereine Palestijnse staat naast Israël."

Ook werd de rol van de internationale gemeenschap besproken. Die hebben een sleutelrol in het beslechten van het conflict. Zowel de Israëlische Levy als de Palestijnse Sabella riepen - met klem - op om deze te pakken. Niet alleen een pleister plakken en daarna business as usual, maar verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor duurzame vrede.
Marijnissen stond bovendien ook stil bij de rol van Nederland, dat zich in de VN onthield van stemming bij de resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren.
"Het land dat de bevordering van het internationale recht in de grondwet heeft staan, het land van het Internationaal Strafhof, het land waar het parlement zetelt in de stad van recht en vrede, wilde niet voor een resolutie stemmen die oproept tot een einde aan de bombardementen en het mogelijk maken van hulp aan het verwoeste Gaza."

Tevens stond ze stil bij de polarisatie die dit conflict teweegbrengt in Nederland. Ze riep op om vooral met elkaar in gesprek te blijven.
"Want je bent geen Hamas-aanhanger als je opkomt voor de afschuwelijke situatie van de Palestijnen en kritiek hebt op het Israëlische leger en de regering veroordeelt. En je zorgen maken over de veiligheid van joodse mensen, het groeiende antisemitisme, betekent niet dat je de daden van de Israëlische regering goedkeurt."
Juist op dit punt sloeg Veenendaler Jan Breur aan, want "hoe blijf je in gesprek als het kleinste beetje medemenselijkheid naar de Palestijnse bevolking er al toe leidt dat je in de ogen van sommige mensen een antisemiet bent die terroristen steunt? Hoe laat je zien dat het niet zo zwart-wit is?"

Als het in Nederland al moeilijk is om elkaar te begrijpen, dan is het dat in Gaza al helemaal. Maar toch is het zaak om woorden te laten spreken, in plaats van wapens...


foto-impressie:

Foto: AJ Breur

Foto: AJ Breur

Foto: AJ Breur

Foto: Jan Breur

Foto: AJ Breur

Foto: Jan Breur

Foto: Jan Breur


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier