h

Starterslening aangepast

1 februari 2024

Starterslening aangepast

Aan de betaalbaarheidsgrens

Dankzij een voorstel van CDA en SP verstrekt de gemeente Veenendaal sinds 2008 Startersleningen aan jonge mensen die hun eerste woning willen kopen. Omdat de maximale koopprijs om hiervoor in aanmerking te komen gelijkstond aan die van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), werden de huizen die je met behulp van een Starterslening kon kopen steeds duurder. En aangezien de doelgroep voor de leningen daarmee verwaterde, werd het tijd om de regeling tegen het licht te houden.

Om de Startersleningen terug te brengen naar de doelgroep waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn, stelde het College van Burgemeester en Wethouders voor om de regeling te beperken tot woningen met een koopsom van maximaal €355.000.
De VVD vond dit wel erg mager, en wilde dit bedrag gelijktrekken met de landelijke betaalbaarheidsgrens van €390.000.

Met dat laatste was de SP het niet eens. Hoewel onmiskenbaar een goede zaak is om huizen bereikbaar te maken voor jongeren (de invoering van de Starterslening komt immers mede uit de koker van de SP), zou een te gulle regeling een prijsopdrijvend effect kunnen hebben. En daarmee ben je dus terug bij af.
De SP stemde dus tegen de aanpassing van de VVD.

Omdat alle andere partijen hier WEL voor stemden, werd het voorstel toch aangepast. Hoewel de aanpassing niet de voorkeur van de SP genoot, was het geen breekpunt. De partij stemde dus voor het uiteindelijke voorstel.

Reactie toevoegen

U bent hier