h

Ambacht en Vennehof schieten sociaal tekort

27 maart 2024

Ambacht en Vennehof schieten sociaal tekort

SP stemt tegen slechte woningbouwplannen

Bij een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen, zou je verwachten dat de gemeente daar juist extra op inzet. Of zich op zijn minst houdt aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. Echter, bij de plannen voor 'het Ambacht' en 'het Vennehof' is daarvan geen sprake. Daarom stemde de SP tegen deze plannen.

In de plannen voor 'het Ambacht' staat maar 20% sociale huur, en 10% sociale koop. Dat is veel te weinig. Bovendien zijn er te weinig parkeerplaatsen ingetekend; maarliefst een tekort van 100.
'Het Vennehof' maakt het nog bonter: daar komen helemaal geen sociale huurwoningen.

Schaarse grond verspillen aan te dure woningen vergroot de wooncrisis alleen maar. Op termijn wordt het onbetaalbaar om in Veenendaal te wonen.
Daarom is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad massaal deze slechte plannen steunt. In het geval van 'het Ambacht' stemden alleen CDA en SP tegen; bij 'het Vennehof' stond de SP met haar tegenstem zelfs helemaal alleen.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier