h

Woonvisie verbeterd vastgesteld

27 juni 2022

Woonvisie verbeterd vastgesteld

Foto: SP Veenendaal

Meer betaalbare woningen

Afgelopen donderdag, 23 juni, stelde de gemeenteraad de Woonvisie van de gemeente Veenendaal vast voor de komende jaren. Verschillende partijen, waaronder de SP, deden voorstellen om de Woonvisie te verbeteren. En dat is behoorlijk gelukt...

In een stevig debat werden verschillende ideeën uitgewisseld om te voorzien in de woonbehoefte in het Veen. Nieuwkomers Iris van de Laar (ProV), Rick Moerman (ChristenUnie) en Jelle Hooijer (SGP) beleefden hun maiden-speech, terwijl oudgedienden Leo Nooteboom (VVD), Jaap Pottjewijd (Lokaal Veenendaal) en Jan Breur (SP) elkaar het vuur aan de schenen legden.

Sociaal, betaalbaar, goedkoop

ProVeenendaal, SP en anderen

Debutante Iris van de Laar mocht namens een brede waaier aan partijen een voorstel indienen, waarin de percentages voor sociale, betaalbare en goedkope woningen bij nieuwbouw worden vastgesteld op respectievelijk 30%, 30% en 7%. Met dit voorstel wordt voorkomen dat het laatste beetje grond wordt verkwanseld met woningen die haast niemand zich zou kunnen veroorloven.
Dit voorstel werd met 20 van de 32 stemmen aangenomen.

Zelfbewoningsplicht

SP, GroenLinks, PvdA

De drie linkse partijen, onder aanvoering van de SP, bepleitten dat er een zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd in Veenendaal. Daarmee kan voorkomen worden dat woningen als speculatiemiddel worden gebruikt.
Heb je een huis? Ga er wonen!
Helaas waren de andere partijen nog niet zo ver; het voorstel werd door een ruime meerderheid verworpen.

Natuurinclusief bouwen

SP, CDA, GroenLinks, PvdA

De SP pleitte, ook weer met de andere partijen - en ditmaal ook het CDA - voor natuurinclusief bouwen. Omdat de natuur nu eenmaal ook ruimte nodig heeft - en mensen natuur nodig hebben. Dat kan al met iets kleins als ingebouwde nestkasten; zoals in de Amsterdamse wijk IJburg succesvol is toegepast. Na een toezegging van Wethouder Stroobsscher hoefde dit voorstel niet meer in stemming te worden gebracht.

Ruimte voor mobiliteit

CDA, SP en anderen

Niet alleen de natuur, maar ook mobiliteit heeft ruimte nodig. Als je daar geen oog voor hebt, verliest je stad aantrekkelijkheid en verander je in Lelystad. Daarom vroeg CDA'er Mark Ruitenbeek, mede namens de SP en andere partijen, aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk in relatie tot de bouwopgave. Ook hier volstond een toezegging van Wethouder Stroobosscher, en hoefde er niet meer gestemd te worden over het voorstel.

Expertmeeting woningbouwopgaven

SGP, Lokaal, CDA, SP

Het voldoen aan de bouwopgave vergt creatief, innovatief en duurzaam beleid. Er is een dringend tekort aan betaalbare woningen, de natuur en het klimaat staan onder druk en de ruimte is bijna op. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. SGP, Lokaal Veenendaal, CDA en SP stelden daarom voor om een bijeenkomst met experts te organiseren, om daarmee goed beslagen ten ijs de verdere uitwerking van de woonvisie tegemoet te treden.
Een goed idee? Dat moet haast wel, want het voorstel is UNANIEM aangenomen.

Moratorium op sloop

SP, GroenLinks, PvdA

Als er niet gebouwd kan worden, moet je ook niet slopen. Niet alleen verlies je daar woningen mee, maar slopen is ook nog eens een enorm vervuilende bezigheid. Sloopafval is één van de grootste afvalstromen van Europa, en zorgt voor een grote CO2-emissie. Bovendien is nieuwbouw lastig omdat er een gebrek is aan arbeidskrachten, locaties en stikstofruimte.
Daarom bepleitte SP-fractievoorzitter Jan Breur, samen met GroenLinks en PvdA, uiterste terughoudendheid op sloop. Wederom zegde Wethouder Stroobosscher dit toe, waardoor het niet in stemming hoefde te worden gebracht.

Liberale regelloosheid

VVD, Lokaal Veenendaal

Niet elk idee dat te berde werd gebracht was even constructief. De VVD stelde namelijk, samen met Lokaal Veenendaal, voor om de regels in de Woonvisie los te laten, zodat bouwers vrij spel zouden hebben. Maar dit zou onherroepelijk tot gevolg hebben dat er vooral duur spul, en weinig tot geen betaalbare woningen gerealiseerd zouden worden. Terwijl die laatste groep juist hard nodig is. En na verloop van tijd corrigeren is uiteraard geen optie: er is letterlijk geen ruimte om fouten te maken in de bouwopgave.
Het 'prachtig ideologisch ingegeven' voorstel van de VVD komt, in de woorden van SP-leider Jan Breur, het best tot haar recht in de prullenbak. En een ruime meerderheid was dat met hem eens.

Foto: SP Veenendaal

Zou het door de Veense Woonbetoging komen? Of doordat de SP vogelhuisjes aan de raadsleden uitdeelde?
Hoe het ook zij: meer partijen beginnen oog te krijgen voor de wooncrisis en zijn bereid daar wat aan te doen. Tegelijkertijd zien we dat liberale ideeën terrein verliezen.

Wellicht gaat het allemaal nog niet snel genoeg, en zijn de stappen die gemaakt worden te klein. Maar het gaat in ieder geval de goede kant op.
En wat de SP betreft, is dat winst!


Zie ook:
Blogs:
Websites:

Reactie toevoegen

U bent hier